Hovedseksjon

Handlingsplan mot krenkende atferd

I dokumentene under finner du Lambertseter skole sin handlingsplan ved krenkende atferd, samt Utdanningsdirektoratet sin brosjyre om elevenes psykososiale skolemiljø.