Hovedseksjon

Politiattest

PolitilogoHvem skal levere attest?

Kravet til politiattest gjelder alle som tilbys jobb i skolen. Det vil si alle som ansettes i grunnskolen, videregående skole, musikk- og kulturskolen og aktivitetsskolen. Også i skoleliknende aktivitetstilbud, slik som Sommerskolen, skal det legges fram politiattest. Kravet til politiattest gjelder alle uavhengig av hva de skal jobbe med. Det er derfor ikke bare lærere, men også administrativt personell, vaktmestere, renholdere, og andre. Kravet til politiattest gjelder både faste og midlertidige stillinger, herunder kortvarige vikariater.

Hva viser attesten?

På politiattesten framgår det om søkeren er siktet, tiltalt, dømt eller vedtatt forelegg for narkotikaforbrytelser,  seksualforbrytelser, vold i nære relasjoner, menneskehandel, legemsbeskadigelser (kroppskader), drap og grove ran.

Når skal den innleveres?

Attesten skal være innlevert før faktisk tiltredelse. Det betyr at skolen ikke kan la vedkommende tiltre stillingen før politiattest er innlevert og kontrollert. Det er viktig å merke seg at dette også gjelder kortvarige vikariater. Politiattesten som leveres inn, skal ikke være eldre enn tre måneder.

Hvor lang tid det tar å få en politiattest varierer. Husk å være tidlig ute med å søke om politiattest.

Politiattest kan du søke om her.