Vår profil

Skolen har ca. 100 ansatte og ca. 650 elever, hvorav ca.150 elever på ungdomstrinnet. Skolen ligger midt i et friområde, med store lekearealer, idrettsbane og svømmehall.

Skolen har gjennom mange år hatt fokus på bruk av IKT som støtte i læringsarbeidet. Alle elever fra 8.–10. trinn har tilgang til egen bærbar pc, og i alle klasserom er det elektroniske tavler. Høst 2018 starter vi opp med et I-pad prisjekt der alle elever på 1. trinn får I-Pad. Vi er stolte av å kunne vise til gode resultater i digital kompetanse!

Vi har utviklet en egen modell - Lambertsetermodellen - for å sikre et trygt og godt læringsmiljø for alle elever. Dette innebærer at alle ansatte har spesiell fokus mot  positiv elevatferd, positiv forsterkning og et godt arbeidsmiljø for elever med tydelige og støttende voksne. Hovedområder for arbeidet er robuste klasserom, tilpasset opplæring, Vurdering For Læring og et trygt og godt skolemiljø.

Om skolen

Antall elever: ca. 650

Antall ansatte: ca. 100

Etablert: 1954

Klassetrinn: 1 - 10

 

Skolens satsingsområder er:

  • Lambertsetermodellen
  • Arbeid med tilpasset veiledning i lesing.
  • Vurdering for læring .
  • IKT Utvikling, og bruk av læringsstrategier.