Hovedseksjon

Vår profil

Lambertseter skole har ca. 120 ansatte og ca. 700 elever, hvorav ca.200 elever på ungdomstrinnet. Skolen ligger midt i et friområde, med store lekearealer, idrettsbane, idrettshall og svømmehall.

Skolen har gjennom mange år hatt fokus på bruk av IKT som støtte i læringsarbeidet. Fra høst 2109 har skolen I-pad 1:1 for alle elever fra 1.–9. trinn. På 10. trinn har alle elever pc'er.  

Vi har utviklet en egen modell - Lambertsetermodellen - der skolens kjerneområder er representert. Kjerneelementene er; "Et trygt og godt læringsmiljø, for å sikre et trygt og godt læringsmiljø for alle elever. Dette innebærer at alle ansatte har spesiell fokus mot  positiv elevatferd, positiv forsterkning og et godt arbeidsmiljø for elever med tydelige og støttende voksne.

Om skolen

Antall elever: ca. 650

Antall ansatte: ca. 100

Etablert: 1954

Klassetrinn: 1 - 10

 

Skolens satsingsområder er:

  • Lambertsetermodellen
  • Arbeid med tilpasset veiledning i lesing.
  • Vurdering for læring .
  • IKT Utvikling, og bruk av læringsstrategier.