Vår profil

Skolen har ca. 100 ansatte og 640 elever, hvorav ca.150 elever på ungdomstrinnet. Skolen ligger midt i et friområde, med store lekearealer, idrettsbane og svømmehall.

Skolen har gjennom mange år hatt fokus på bruk av IKT som støtte i læringsarbeidet. Alle elever fra 8.–10. trinn har tilgang til egen bærbar pc, og i alle klasserom er det elektroniske tavler. Vi er stolte av å kunne vise til gode resultater i digital kompetanse!

Fra og med skoleåret 2009/10 ble skolen en PALS-skole (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen). PALS er et skoleomfattende system for trygt læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at vi har sterkt fokus på positiv elevatferd og arbeider for et godt arbeidsmiljø for elever med tydelige og støttende voksne. Vi mener at det å være en PALS-skole kan gi skolen et vedvarende løft faglig og relasjonsmessig, både for elevene og for personalet.

Om skolen

Antall elever: ca. 640

Antall ansatte: ca. 100

Etablert: 1954

Klassetrinn: 1 - 10

 

Skolens satsingsområder er:

  • Arbeid med tilpasset veiledning i lesing.
  • Matematikk skriftlig vurdering på barnetrinnet.
  • Vurdering for læring på ungdomstrinnet.
  • IKT Utvikling, og bruk av læringsstrategier.
Drawing of a city