Nordstjerna

Nordstjerna er Lambertseter skole sin avdeling for elever med psykisk utviklingshemming. Avdelingen har 8 elevplasser og tilbyr undervisning fra 1. til 10. trinn. Elevene får idividuell opplæringsplan i alle fag, og undervisningen blir organisert som 1:1 undervisning, arbeid i små grupper og fellestimer. Nordstjerna benytter IKT i undervisningen og har tilgang til Smart-board, iPad og PC.

 

På Nordstjerna fokuserer vi på et tett samarbeid med foresatte, AKS, PPT, fysioterapeut, logoped og andre tjenester ved behov.  

 

Les mer om spesialavdelinger her.

Kommunale spesialavdelinger

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

Drawing of a city