Hovedseksjon

Språkfag

Språkfag

Språklig fordypning

Alle elever skal ha et 2. fremmedspråk på ungdomtrinnet. Det betyr et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr fransk, spansk, tysk og engelsk fordypning.

Vi gjør oppmerksom på at valget gjøres for 3 år

Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller engelsk fordypning, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn har elevene i samråd med skolen mulighet for å gjøre omvalg, se Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd.

Fremmedspråk og fordypning i engelsk skal være likestilte fag, og derfor like krevende for elevene. Elevene vil få standpunktkarakterer i faget og vil kunne trekkes ut til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.

 

Sprakvalg.no - Få informasjon om de ulike språkfagene