Driftsstyret

Driftsstyret ved Lambertseter skole består av en leder og nestleder valgt fra foreldrene, to representanter fra de ansatte og en elevrepresentant. I tillegg det det oppnevnt tre politiske representanter fra bydel Nordstrand.

Driftsstyrets mandat er regulert ved et reglement. Reglementet finner du HER.

Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret og rektor på den enkelte grunnskole, videregående skole og voksenopplæringssenter.