Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret ved Lambertseter skole består av en leder og en nestleder valgt fra foreldrene, to representanter fra de ansatte og en elevrepresentant. I tillegg det det oppnevnt tre politiske representanter fra bydel Nordstrand.

Driftsstyrets mandat er regulert ved et reglement. Reglementet finner du HER.

Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret og rektor på den enkelte grunnskole, videregående skole og voksenopplæringssenter. 

Driftsstyret 2020

Navn Funksjon E-post Telefon
Irene Skarsgard Leder ireneivin@icloud.com  
Frid Aulund Foreldrerepresentant frid@hodejakt1.no  
Knut Hedemann Bydel repr. hedeknut@hotmail.com 91830083
Emma Romskaug Teigland Bydel repr. emma.t.romskoug@gmail.com  
Arne Myran Bydel repr. arne.myran@eltelnetworks.no  
       
Jannicke Christine Rindal  Tilsatt repr. jannic0712@osloskolen.no 99326381
Sigurd Iversen Tilsatt repr. sigurd.iversen@osloskolen.no 93494416
 Ylva Kjendsli
Mikkelsen
Ass. rektor  ylva.kjendsli.mikkelsen@ude.oslo.kommune.no  
23167620

Bitten Koch Rektor/sekretær  Bitten.Koch@ude.oslo.kommune.no 23167620