Hovedseksjon

Utekontakten

Utekontakten er en forebyggende lavterskeltjeneste, rettet mot ungdom i alderen 12-23 år. De ansatte er oppsøkende miljøterapeuter med helse-, samfunns- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn. Utekontakten i bydel Nordstrand er plassert under Enhet for forebyggende tjenester.

Metoden vi bruker for å komme i kontakt med ungdom kalles oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, som vil si at vi er til stede på de arenaene ungdom er, på de tidspunktene de er der. Derfor er vi rundt i bydelen på kveldstid og i helger, samt på skolene på dagtid. Vi kommer også i kontakt med ungdom gjennom samarbeidspartnere. Ungdom kan ta kontakt med oss dersom de er bekymret for venner av seg, eller foreldre om de er bekymret for barnet sitt. Utekontakten har taushetsplikt, men også opplysningsplikt overfor barneverntjenesten.

Les mer om tilbudet her: Utekontakten (pdf).