NORDSTJERNA

TLF: 918 022 86

Nordstjerna er en spesialbase som holder til i skolens lokaler på Nordstjerna. Vår spesialbase består av 7 elever fra 5 til 10.trinn.