NORDSTJERNA

TLF: 918 022 86

Nordstjerna er en spesialbase som holder til i skolens lokaler på Nordstjerna. Vår spesialbase består av 7 elever fra 5 til 10.trinn.

Ansatte på Nordstjerna

Assistent: Line

Assistent: Khonaw

Assistent: Hilde

Assistent: Anniken

Assistent: Yonatan

Ukeplaner