Skolemegling

Skolemegling er et program for et godt skolemiljø. Programmet omfatter bredt forankret og systematisk arbeid. Trening i kommunikasjon, samarbeid og inkludering, konfliktforståelse og konflikthåndtering utgjør kjerneelementene. Skolemegling tar utgangspunkt i konfliktrådets ide om at partene i en konflikt har rett til å ordne opp selv. En viktig del av skolemegling er elevmegling.

 

En meglergruppe bestående av elever på Lambertseter skole er opplært til å fungere som meglere.