Hovedseksjon

Skolens historie

Lambertseter skole feiret i 2013 60 år siden oppstarten høsten 1953. Mye har skjedd i løpet av disse årene og skolen har feiret seg selv gjennom arrangementer i sitt 25., 40., 50.år og 60 år. 

I dag preges skolen av nye undervisningsformer, innføring av ny læreplan - Fagfornyelsen fra skoleåret 2020/2021, og en ny digital hverdag.  Skolen jobber systematisk for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle våre 750 elever, vi jobber med vurdering for læring, tilpasset undervisning og vi jobber for høy kvalitet på undervisning. Alle elevene ved skolen har 1:1 iPad. 

Lambertseter skole har i løpet av disse 60 årene gjennomgått store forandringer fra Norges første drabantbyskole med store problemer med å få plass til alle elevene, til en moderne skole som møter de pedagogiske kravene som stilles nå.

Skolen har gjennom årene fostret flere kjente ansikter. Tidlig på 50-tallet begynte en ung Øystein Sunde sin skolegang her, men p.g.a. kapasitetsproblemer måtte han som så mange andre flyttes til en naboskole. For Sundes del ble det Manglerud skole. Av andre som har gått på skolen er ishockey-keeper Jim Martinsen, håndballspiller Susann Goksøyr og skuespiller Aksel Hennie.

Både pedagogiske satsningsområder og skolens status har ført til at flere prominente personer har besøkt skolen gjennom årene. Noen er nevnt i tidslinjen under.

Da andre verdenskrig var et tilbakelagt stadium startet byggingen i Oslos nærområder. Lambertseter platået var et ideelt sted for byarkitektene å legge til rette for omfattende utbygginger for å møte den store befolkningsveksten. Mot slutten av 1940-tallet startet det hele og utbyggingen krevde mer enn den lokale melkebutikken, og kommunen måtte legge til rette for både helsetilbud og skoletilbud.

Barna som vokste opp på gårdene gikk helst ned til Abildsø eller helt til Nordstrand for å få sin skolegang. Etter hvert som tilflytningen økte på Lambertseter så tvang det seg frem et skolebygg. Prosjektering og planer var ferdig i begynnelsen av 50-tallet og våren 1952 tok arbeidet i gang med å bygge en ny skole i området. Fire dager etter skolestart i august samme år sto skolen ferdig. Den besto av 3 paviljonger hvor 11 rom var i bruk for elever og ett var beregnet for administrasjon og lærere.

Den første rektoren het Ingebjørg Schwabe og kom som lærer fra Kampen skole. Hun hadde en formidabel jobb foran seg. Først med å etablere skolen i et sterkt ekspanderende miljø for så å skape en skolekultur i et pressområde der elevmassen økte fra rundt 300 til over 1600 på 5-6 år. Mangelen på brukbare klasserom og kontinuitet både på elev- og lærersiden var sterkt utfordrende for Schwabe, likevel holdt hun ut helt til hun gikk av med pensjon i februar 1970.

Utfordringene var som nevnt store de første årene og både lærer, foresatte og rektor selv søkte råd både hos politikere og skolefolk for å møte disse. Da byggetrinn 1 sto klar i 1952 med 12 rom i tre paviljonger hadde man langt unna et funksjonelt skolebygg for å ta imot elevene. Bare to år senere var elevmengden økt til hele 1150 og skolen måtte søke hjelp hos naboskoler for å gi et undervisningstilbud. I begynnelsen var verken Karlsrud eller Munkerud bygget så elevene ble sendt i gåavstand til Abildsø eller med gratis trikk til Manglerud.

Lambertseter skole ble de første årene etablert som en småskole med elever på 1.-4.trinn, utvidelse til folkeskole skjedde ikke fullt ut før i 1956. Skolen fikk ikke ungdomstrinn (1-9) før i 1974. Før dette ble elever på 8. og 9.trinn sendt til Karlsrud skole.

Gjennom de første årene var foreldregruppen svært aktiv for å få bygget ut skolen i langt hurtigere grad enn det politikerne fikk til. Flere ganger stilte de opp og protesterte på at deres barn manglet tilfredsstillende tilbud. Flere har nok tatt æren for at både Munkerud skole i 1959 og Karlsrud skole i 1963 ble bygget. Begge disse ga god avlastning for de store barnekullene på Lambertseter.

Kronologisk oversikt over viktige merkedager og hendelser i skolens historie

1949 Det etableres en ti-årsplan for skolebygging i stor-Oslo. Lambertseter skole er den første som skal bygges.

1951 Den første innflyttingen skjer i de nye blokkene i Østerliveien. De første elevene går helt til Abildsø skole.

1953 På våren godkjenner Oslo Formannskap byggetrinn 1 av småskolens tre karakteristiske paviljonger. Bygningen lengst til øst (bygg L, også kalt Saturn) åpnes først, den 24.august. De to andre paviljongene følger etter utover høsten.

1953 Ny rektor på drabantbyskolen er Ingebjørg Schwabe. Hun må imidlertid avslutte sitt virke på Kampen skole så Rolf Bjørnsjø er midlertidig overlærer, som betegnelsen var på den tiden, den første måneden.

1953 Willy Aksel Bredal Thorsen, født 2/9-1946, blir første elev som ble skrevet inn på Lambertseter skole.

1953 Skolen åpner 4 dager sent i tre paviljonger. 1.trinn: 5 klasser, 2.trinn: 3 klasser og 3.trinn: 3.klasser. 317 elever fordeles på 10 klasserom.

1953 Arbeidet fortsatte på skolen for å utvide mer. De første årene var området som en stor byggeplass - spennende for skolebarna, en utfordring for de voksne.

1954 Forpakterboligen på Lambertseter gård fraflyttes i august og bygningen tas i bruk til kontor, lærerrom, vaktmester, rengjøringspersonale, skoletannpleien, venterom til skolelegen og rom til hjelpeklassen. Lærerrommet var ikke på mer enn 15 m2, men ga rom til mye kreativitet likevel.

1954 I august var det hele 700 elever fordelt på 22 klasser. Som man fort skjønner så var plassmangelen prekær allerede fra starten.

1954 Lambertseter skoles kor blir startet. Koret er fortsatt i virksomhet den dag i dag. De gikk sammen med korpset i front 17.mai 1956.

1955 Byggearbeidene med storskolen går for fullt. Skolegården kunne være et utfordrende område. Stein og bygningsmaterialer ga både små og store skrubbsår.

1955 Lambertseter skoles guttemusikkorps blir startet. Korpset ledet an i 17.maitoget på Lambertseter i 1956.

1955 1150 elever står klar til å begynne på skolen i august. Blant disse var det i løpet av forsommeren frem til skolestart kommet hele 400 nye elever i skolekretsen.

1955 Skolen får sin første offisielle skolefane. Fanen ble restaurert i 1982 for kr 12.000 og gjenskapt i 2013 for kr 35.000.

1956 De første årene kom det opp imot 20 nye lærere hver høst for å ta imot den økende elevmassen.

1956 Storskolen på plass med 22 klasserom og en egen matsal, eller «Bessa» som den ble hetende. Der ble det servert Oslofrokost: En skonrok eller et knekkebrød med margarin og ost, brød av sammalt mel med margarin og ost eller torskeleverpostei, og til avrunding en gulrot, et halvt eple eller en halv appelsin. Til drikke: 1/3 liter helmelk eller mer sjelden kakao.

1956 Halve Bessa brukt til gymsal. På grunn av knapphet på byggematerialer så ble det ikke prioritert å bygge gymsal på nye skolebygg etter krigen. En utfordring var at Bessa manglet dusj, men slik var det i mange år.

1957 Lambertseterbanen åpner i april og fører til ytterligere tilflytting.

1957 Skolen deltok for første gang i 17.mai-tyoget i sentrum.

1957 Skolen sto endelig ferdig til den offisielle åpningen i juni dette året. Ordfører Rolf Stranger og skolestyreformann Olaf Solumsmoen innvier skolen. Da var mye ferdigstilt, 22 klasserom, spesialrom for håndarbeid, skolekjøkken, biologi og musikkrom og Det var et høyttaleranlegg i skolegården og calling anlegg til alle klasserom. Skolen fikk unntak fra normen på romstørrelsen på 50m2 og den nye skolen sto ferdig med rom på 56m2.

1957 Indias statsminister, Jawaharlal Nehru, besøker skolen en uke inn i sommerferien. Likevel klarte de ansatte å stable nesten en fulltallig skole på plass til hendelsen. Nehru var spesielt opptatt av skolekjøkkenet og sløydsalen.

1957 På Lambertseter var det nok barn til å fylle hele 11 førsteklasser. Dermed ble 6 klasser fra 1.-4.trinn overført til Manglerud skole.

1957 Høsten 1957 var skolepatruljen for første gang i drift. 22 elever fra 6.klasse sto vakt i nærmiljøet for å sikre skoleveien for yngre elever. De dekket fire «farlige» veikryss rundt skolen.

1957 En delegasjon fra Sovjetunionen med visepresident Mikojan, ambassadør Gribanov og attache Svanhoff besøker skolen.

1958 Et lekerom for klassene ble bygget ferdig til påsken dette året, i mangel av gymsal. Rommet har fungert som styrkerom i perioder kalles nå Tumlerommet og benyttes fortsatt av elever på de laveste trinnene.

1958 Elevtallet har økt til 1200, og de største elevene, 3.trinn fra 1953, uteksamineres.

1959 Skoleåret starter med 1550 elever på skolen. Lambertseter er nå kanskje Norges største skole. Utfordringen er at skolen i utgangspunktet kun ble bygget til 800 elever. Alt av rom benyttes, også kjellerrom, og klassene kunne bestå av opptil 40 elever i perioder. Det var 54 lærere ansatt dette året og de var stuet inn på et lite personalrom. Fire klasser måtte få rom i annen etasje på Lambertseter Gård. Rektor Schwabe uttrykket stolthet over at de klarte å gjennomføre all undervisning i perioden mellom kl 09.00 til 15.00.

1959 Skolens kor deltar i et 12 minutters program på NRK radio.

1959 Hele 310 elever var innmeldt på 1.trinn. Dermed sprakk rektor Schwabes planer og de 57 lærerne gjennomførte undervisningen i to skift. Noe av grunnen til dette var at foreldrene nektet å sende barna sine til nye Munkerud skole.

1959 En internasjonal lege-delegasjon med representanter fra Athen, Brussel, Bulgaria, USA og Japan besøker skolen.

1959 Vaktmesteren forteller i et intervju at han har 165 låsbare dører og rundt 520 lysstoffrør å skifte. Skolen består av rundt 10.000 m2.

1960 Den første blandingsklassen, 7F, med både gutter og jenter uteksamineres denne våren.

1960 Tre nye paviljonger ble oppført mot nord. I dag har to av dem navnene Sola og Månen, mens den tredje som sto der hvor kunstgresset ligger ble revet til kong Haralds besøk i 2001.

1960 Skolen har dette skoleåret sitt største elevtall noensinne med over 1600 elever i lokalene. I tillegg må 2.etasje på Lambertseter gård tas i bruk. I tillegg har mange elever blitt nødt til å gå på Abildsø, Nordstrand og Manglerud skoler.

1962 Gymsalen med garderober blir åpnet. Her foregikk vitnemålsutdelingen de første årene. Wilma Rudolph, gull på 100m og 200 m i Roma-OL 1960, besøker skolen og spesielt gymsalen.

1962 Fortsatt en enorm og uoversiktlig befolkningsøkning på Lambertseter. Ved opprop til førsteklassene ble det stående igjen nok elever til å fylle en hel klasse til. Dette var elever som ikke skolen visste om før skolestart.

1962 Det jobber nå 70 lærere ved skole.

1963 23.april starter Lambertseter skoles pikekorps. Guttemusikken var fortsatt stengt for jentene.

1963 Karlsrud skole åpner med barnetrinn, og avlaster trykket på Lambertseter skole.

1963 For første gang siden skolen ble bygget er det en nedgang i elevtallet. Rektor Schwabe uttaler at det har vært gitt tilbud til 3200 elever i de ti årene skolen har eksistert.

1963 Det blir innført Sogndalsfrokost i Oslo. Den var langt billigere enn Oslofrokosten og baserte seg på at elevene hadde med seg matpakke, men at de fikk melk og frukt eller råkost i tillegg. Lærerne protesterte fordi de ble mer involvert i elevenes spisetid.

1965 Symra kino innviet til musikk fra både skolens pike- og guttemusikkorps.

1965 Lønnen til ansatte ble for første gang ikke lenger gitt i kontanter, men ble erstattet av et sjekklønnssystem.

1966 T-banen på Bergkrystallen åpnet til musikk fra både gutte- og jentemusikkorps.

1969 23.april ble pike- og guttekorps slått sammen. Korpsene til sammen har nå over 140 medlemmer.

1970 I februar går Ingebjørg Schwabe av som rektor, inspektør Hans Nøstvik Eriksen tar over.

1970 På denne tiden har Lambertseter hele 24.000 innbyggere.

1971 Skolen fikk en fin tilvekst i Lambertseter svømmehall. Det ble etablert et vannpolo-lag som fort ble et av de beste i Oslo. Hallen ga innbyggerne et kjærkomment tilskudd til fritidsaktivitetene i området.

1971 En avdeling for psykisk utviklingshemmede ble etablert i skolens lokaler denne høsten. Elever fra Ragna Ringdals Dagsenter dannet grunnlaget.

1973 En skolelege blir knyttet til Lambertseter. Tjenesten er ambulerende.

1973 Elevaksjonen Spire viser at elevene i Osloskolen er mer miljøbevisste enn tidligere.

1974 Lambertseter skole blir utvidet med et ungdomstrinn. I første omgang er det elevene fra eget barnetrinn som går fortsetter på 8.trinn. Året etter fylles også 9.trinn med skolens elever og danner grunnlaget for det første ungdomstrinnet som uteksamineres.

1975 Denne høsten etableres en skolehage på nordsiden av skolen. Det blir ikke så mye ut av dette og i 1980 sendes elever til Manglerud for å delta i skolehageprosjekter.

1976 Skolen huser i en tid Deichmanske bibliotek før det blir flyttet til Lambertseter senter. Dette gir inspirasjon til senere å etablere et eget mediatek/bibliotek på skolen.

1977 Lambertseter var etter hvert en etablert bydel med folk i alle aldere. Barnekullene var ikke lenger så store og elevtallet på skolen var sunket til 691.

1978 Lambertseter skole feirer 25-års jubileum med historiehefte og festligheter.

1980 Elevtallet var nede i 535, lavest siden det andre året skolen var i bruk.

1981 Rundt en firedel av skolens elever var fremmedspråklige. De dekket hele 29 språkgrupper.

1981 Elever på ungdomstrinnet tillates å gå ut av skolens område i storefri, hvis de har skriftlig tillatelse fra hjemmet.

1981 Ungdomstrinnselever tillates å sykle til skolen selv om de bor nærme.

1981 En ny biologisal med et stort akvarium innvies.

1982 Ungdomstrinnet på Karlsrud blir lagt ned og elevene flytter til Lambertseter. Elevgrunnlaget er en ting, men Karlsruds nærhet til Lambertseter videregående skole er en annen ting som ikke fungerte optimalt.

1980-tallet Skolens første Julemesse blir arrangert. Årlig samler elevene inn rundt 10.000 kroner til veldedige formål. Et av de første prosjektene var å samle inn penger til gatebarn i Rio, Brasil.

1980-tallet Skolefritidsordningen ble etablert i Oslo og Lambertseter gir tilbud i brakkene fra 1960-tallet.

1985 Skolen får leie en hytte av Oslo kommune ved Aurtjern, øst for Slaktern, i Nordmarka

1986 De første datamaskinene for elever ble satt inn i skolens biologirom.

1987 Elevtallet var på rundt 600 elever.

1988 Valgfag på ungdomstrinnet var på plass og skolen hadde følgende tilbud: s 82-83.

1989 Elevgrunnlaget på Karlsrud var nå så lavt at bystyret bestemte at skolen skulle legges ned. Lambertseter skole fikk en tilvekst på rundt 180-190 elever samt noen erfarne lærere. Dette førte til ny trangboddhet i skolens nå gamle og til dels slitte lokaler.

1990 Fremmedspråksprosenten ligger stabilt på ca 25-26%.

1992 Karlsrud skole blir gjenåpnet i nyoppussede lokaler. Både elever og personalet på Lambertseter blir delt mellom de to skolene.

1993 Ved omleggingen til selvstyrte skoles så var det nå skolen selv, ved rektor, som ansatte nye lærere. Tidligere hadde dette ansvaret ligget hos skolesjefen i Oslo.

1993 Skolen oppgradert med nytt ventilasjonsanlegg til en pris på 10 millioner kroner. De første 40 årene hadde man klart seg med elektriske vifter ved vinduene som trakk inn frisk luft. Nå ga nye regler pålegg om et bedret inneklima og luftmålingene på skolen var ikke bra.

1993 Toalettforholdene oppgradert i lille og store skolegård. En mer tidsnær løsning i lokalene var installert og for ungdomstrinnets del så fikk elever som måtte på do låne en nøkkel.

1995 Rektor Hans Nøstvik Eriksen går av og blir erstattet av inspektør Ivar Mørk. Mørk blir syk etter noen måneder og rollen som fungerende rektor overtas av Jan Heidel frem til 1999.

1996 Elevgrunnlaget øker igjen og nå er det behov for nok et bygg. «Nybygget» blir ferdigstilt.

1997 10.årig grunnskole innføres og skolen utvides med 6 åringer.

1999 Bjørn Indrelid blir ny rektor og begynner med arbeidet med å omskape skolen til en kunnskapsbedrift. Elevene får tilpasset opplæring og lærerne fleksitid.

2000 Lambertsetermodellen som er en ny pedagogisk modell for ungdomstrinnet blir etablert. Modellen skal motvirke skoletretthet og gir rom for utstrakt bruk av tilpasset opplæring.

2001 17.mai deltar HKH kong Harald og dronning Sonja på skolen for å markere 50 års jubileet for de første innflytterne i drabantbyen.

2001 Lærerne organiseres i en fleksitid som setter eleven i sentrum. Lærerne bides til fast arbeidstid fra kl 08.00 til 16.00 der tid etter undervisning bl.a. brukes til leksehjelp. Forsøket implementeres trinnvis.

2002 Skolen satser stort på IKT og får tildelt rundt 2 millioner kroner over en tre-års periode som er øremerket dette. Skolen har en heltidsansatt IKT-ansvarlig og har 2,8 elever pr maskin, dvs ledende i Osloskolen.

2002 Lambertseter skole blir tildelt prisen: «Oslo kommunes pris for elevmedvirkning i forsøks- og utviklingsarbeid i Osloskolen for skoleåret 2001-02». Skolebyråd Kjell Veivåg overrekke elevene en sjekk pålydende 50.000 kroner.

2002 Lambertseter blir en såkalt MOT-skole, et prosjekt som skal motvirke mobbing. Inntekter fra julemesser og lignende går i denne perioden til denne ideelle organisasjonen.

2003 50 åringen Lambertseter skole først i barnetoget i Oslo den 17.mai.

2003-2006 Lambertseter skole er en visningsskole for elevmedvirkning på ungdomstrinnet. Det er stor byggeaktivitet i denne perioden med tre nye auditorier, hvor Henrik Ibsens auditorium tar hele 85 personer. Videre utbygging av garderobefasiliteter for besøkende.

2007 Unni Holsve, fra Klemetsrud skole, blir ny rektor. Ledelsens fokus er nå rettet mot håndtering av elevatferd.

2007 Prosjekt klimaskjerm blir stoppet på grunn av kostnaden. Prosjektet skulle ivareta nye krav til isolasjon i offentlige bygg. Summen som byggherren eventuelt måtte ut med tilsvarte et helt nytt bygg.

2008 Omfattende asbestsanering satt i verk. Alle klasserom på 7. til 10.trinn ble renovert, samt personalrom, legekontor og flere korridorer.

2009 Lambertseter skole blir PALS-skole. PALS (Positivt Atferd støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen) er et skoleomfattende program som sette fokus på å forsterke positiv elevatferd. Den neste tiden ser skolen stor bedring i elevatferden.

2010 Lambertseter nye senter åpner og elevene får lov til å gå dit i storefri. Senterledelsen rapporterer at det ikke er noe problem med skolens elever.

2011 Alle klasserom blir utstyrt med (kaldt- og) varmtvann for første gang siden den ble bygget. Batteriene er utstyrt med en fotocelle som setter i gang vannet.

2011 Lambertseter skole rapporteres å være på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygg. Begrunnelsen for dette er at skolen i sin tid var Norges første drabantbyskole, bygget i den karakteristiske paviljongløsningen. Dette kan regulere eventuell rivning eller ombygging i fremtiden.

2011 Ny rektor blir Knut Christian Hellesø-Knutsen som først blir fungerende rektor etter Unni Holsve. Han blir tilsatt fast i rektorstilling fra 1.juni 2013. 

2011 Julemessen har sitt rekordår og elevene på barnetrinnet samlet inn hele kroner 124.122,50. I tillegg ble det samlet inn kroner 25.000 til Operasjon Dagsverk på ungdomstrinnet.

2013 Foreldreengasjementet fører til planer om oppgradering av gymsal og elevtoaletter for de minste elevene.

2013 Skolen har nå interaktive tavler i alle klasserom.

2013 Nytt og moderne callinganlegg er installert, og både ansatte og elevers sikkerhet er godt ivaretatt gjennom denne kommunikasjonskanalen.

2013 Undervisningsbygg foreslår at skolen får ny offisiell adresse: Langbølgen 22

2018 Bitten Koch blir ny rektor i mai 2018

2019 iPad 1:1 - alle elevene får egen iPad til skolebruk