Læringsstøttende aks-tiviteter

ordsky

Lambertseter Aks tilbyr en rekke læringsstøttende aktiviteter i løpet av skoleåret, og feriene. Vi ønsker at dere foresatte opplever at barnet deres gjør og lærer mye spennende på Lambertseter Aks!

Vi fortsetter prosjektet læringsstøttende aktiviteter på Lambertseter Aks med MATEMAGIKERNE! Nytt for dette skoleåret er at vi utvider tilbudet og introduserer BOKSNUSERNE! Hensikten med prosjektet er å støtte opp under skolens arbeid med grunnleggende begreper innenfor matematikk, lese og skrive ferdigheter, med fordypning av fag i praksis.
Felles for aktivitetene er at de skal fungere som en morsom og lærerik fordypning i hva elevene har lært, lærer eller kommer til å lære på skolen.

I tillegg til MATEMAGIKERNE og BOKSNUSERNE starter vi opp denne høsten med HÅNDBALLSKOLE, FOTBALLSKOLE, og HOBBYHUSET.
SJAKK har vært et populært tilbud. Vi velger derfor å fortsette det gode samarbeidet med Nordstrand sjakklubb.
3. Trinn får også tilbud om mat og helse kurs, SUPERKOKKENE.

Viktig å understreke at Aks ikke skal drive med undervisning, det skal ikke bli en forlenget skoledag! Vårt fokus skal være at elevene skal lære ved å gjøre, og det de gjør skal være GØY!

Vi har tre Aktivitetsperioder: Første periode går fra uke 38 til uke 48. I desember blir det en liten pause, da har vi juleverkstedsaktiviteter på basene. Vi har 3 aktivitetsperioder.