Hovedseksjon

Informasjon om læringstøttende aktiviteter vi har hatt opp gjennom tidene på AKS:

ordsky

Vi fortsetter prosjektet læringsstøttende aktiviteter på Lambertseter Aks med MATEMAGIKERNE! Nytt for dette skoleåret er at vi utvider tilbudet og introduserer BOKSNUSERNE! Hensikten med prosjektet er å støtte opp under skolens arbeid med grunnleggende begreper innenfor matematikk, lese og skrive ferdigheter, med fordypning av fag i praksis.

Felles for aktivitetene er at de skal fungere som en morsom og lærerik fordypning i hva elevene har lært, lærer eller kommer til å lære på skolen.

I tillegg til MATEMAGIKERNE og BOKSNUSERNE starter vi opp denne høsten med HÅNDBALLSKOLE, FOTBALLSKOLE, og HOBBYHUSET.
SJAKK har vært et populært tilbud. Vi velger derfor å fortsette det gode samarbeidet med Nordstrand sjakklubb.
3. Trinn får også tilbud om mat og helse kurs, SUPERKOKKENE.

Viktig å understreke at Aks ikke skal drive med undervisning, det skal ikke bli en forlenget skoledag! Vårt fokus skal være at elevene skal lære ved å gjøre, og det de gjør skal være GØY!