Hovedseksjon

Lambertsetermodellen

Lambertseter modellen 2023

Trygt og godt skolemiljø

På Lambertseter skole:

1.jobber alle voksne sammen for at alle elever skal ha det trygt og godt.
2.behandler alle hverandre med respekt, har tydelige forventninger og øver
3.har elevene det trygt i skolegården og gleder seg til friminuttene
4.har elevene det trygt i klasserommet

 

 

Vurdering for læring

På Lambertseter skole:

1.har vi tydelig mål for alle timer
2.bruker vi varierte vurderingsformer
3.bruker vi varierte undervisningsmetoder
4.lærer vi elevene å lære
5.gir lærerne konkrete framovermeldinger som fremmer læring
 
 
 

 

 

 

Tilpasset opplæring

på Lambertseter skole:

1.opplever alle elevene mestring
2.har elevene lyst til å lære
3.kjenner lærerne elevene godt
4.er vi inkluderende
 
 
 

Robuste klasserom

På Lambertseter skole

1.er lærerne profesjonelle
2.har vi læringstrykk
3.er det gode systemer og forutsigbarhet
4.er det er system og orden
5.er klasserommene læringsstøttene
6.får elevene medvirke i egen læring