PALS

PALS Logo

PALS har som hensikt å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe problematferd gjennom proaktive tilnærminger. Alle elever og ansatte er målgruppen for innsatsen i PALS. Lambertseter skole ble PALS-skole i 2009. PALS-programmet er forskningsbasert og arbeidet ledes av Atferdssenteret (Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis).

Som ansatte har vi følgende målsetting med arbeidet:

Vi vil at elevene skal lykkes!

På Lambertseter skole involverer vi oss i elevenes på en positiv måte – og skaper gode relasjoner gjennom:

 • Å bidra med å skape en positiv atmosfære som omgir elevens daglige aktiviteter.
 • Å vise positiv oppmerksomhet og støtte når elever tar positive initiativ.
 • Å vise interesse og ta del i elevenes gjøremål, interesser og aktiviteter.
 • Å støtte og hjelpe elever til å løse konflikter.
 • Å unngå og klandre elevene, men vise til alternative løsninger.
 • Å være tilgjengelig for elevenes initiativ og uttrykk.
 • Å ta seg tid til elevenes spørsmål og ønske om samvær og tilgjengelighet.
 • Å tilrettelegge for hensiktsmessige og forutsigbare rammer i daglige gjøremål.
 • Å skape utviklingsfremmende innhold i dagligdagse rutiner.

 

Alle ansatte følger følgende standard i PALS arbeidet:

 • Vi har tydelige forventninger (regelmatrise) og øver på disse. (ligger vedlagt)
 • Vi gir gode, tydelige beskjeder.
 • Vi gir ros og involverer oss positivt i elevenes læring
 • Vi bruker belønningssystemer som er synlige og satt i system.
 • Vi iverksetter konsekvenser for uønsket atferd som er forutsigbare og tydelige.
 • Vi følger felles utarbeidede standard for læringsarbeidet i klasserommet.(ligger vedlagt)
 • Vi følger klasseromstandard for rydding og renhold.(ligger vedlagt)

 

Osloskolens ordensreglement:

 • Forskrift om reglement for orden og oppførsel
 • Veiledning til reglement for orden og oppførsel

 

Lambertseter skole har presisert Osloskolens ordensreglement i en regelmatrise for PALS: PALS regelmatrise for Lambertseter skole

Oppfølging av elevenes psykososiale arbeidsmiljø

Lambertseter skole følger opp arbeidet med elevenes psykososiale arbeidsmiljø gjennom AMU - skolens arbeidsmiljøutvalg og Skolemiljøutvalget. Ved saker der skolen får meldt bekymring rundt elevers arbeidsmiljø følges henvendelsen opp i tråd med Utdanningsetatens retningslinjer.