Hovedseksjon

Søknad skolebytte

Under finner du lenke til søknad om skolebytte

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13350278-1579183237/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Skoler%20og%20skoletilh%C3%B8righet/S%C3%B8knadsskjema%20ordin%C3%A6rt%20skolebytte.pdf

Søknaden kan sendes inn på følgende måte:
• Dersom søknaden inneholder sensitive personopplysninger, må dere:
o sende søknaden per brevpost merket: Skolens navn, postboks 6127
Etterstad, 0602 Oslo, eller
o levere søknaden på skolen dere ønsker plass på
• Er det ikke sensitive opplysninger i søknaden, kan dere sende søknaden i e-post
til postmottak@ude.oslo.kommune.no
• Hvis dere vil gi mer informasjon enn det er plass til på søknadsskjemaet, kan dere
skrive det ned og sende det inn sammen med søknadsskjemaet