Hovedseksjon

Miljøteamet

Miljøteam – Lambertseter Skole

Miljøteamet på Lambertseter skole består av Rune (7.klasse – 10.klasse) og Rebekka (3.klasse – 6.klasse). Som miljøteam arbeider vi forebyggende. Målet til miljøteamet er å legge til rette for et trygt og godt psykososialt skolemiljø for alle elever. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring, bygge gode, trygge relasjoner og ha god sosial og emosjonell læring. Ved å gi elevene redskaper til å håndtere ulike utfordringer, vil de bli robuste til å håndtere skolehverdagen og eget liv. Vi er voksne som har «tid» til elevene, og ikke er bundet av undervisning. Vi samarbeider tett med både sosiallærere, assistenter og kontaktlærere

Kontaktinformasjon