Hovedseksjon

Kantine

Lambertseter skole har et kantinetilbud til alle våre ungdomsskoleelever. Her kan du kjøpe varm mat hver tirsdag og torsdag for kun 10 kr pr. måltid. Klippekort kjøpes på kontoret tirsdag og torsdag mellom 11.15–12.00.