1.trinn SATURN

Paviljong 1.trinn SATURN

  1.trinn holder til på SATURN

TLF: 991 02 132

Saturn har sambruk med skolen og bruker de samme garderobene og rommene som skolen. Vi har vårt eget AKS rom som vi bruker til morgenåpning og på ettermiddagen. 

AKS har et stort uteområde uten gjerder, så vi bruker mye tid på å lære barn hvor de "usynlige grensene" er.
Vi bruker lekeplassen utenfor Saturn, kunstgressbanen og lille skolegård.

 

 

Ansatte på 1.trinn Saturn

Baseleder: Suzana

Assistent: Jay

Assistent:Oda

Assistent: Natalie

Assistent:  Stine

Assistent: Hege

Assistent: Thea

Assistent: Jenny

Assistent: Markus

Assistent: Marius 

 

UKEPLANER SATURN