Hovedseksjon

2.trinn URANUS

Lille skolegård med inngang til 2.trinn og lekeplass.

2.trinn holder til på URANUS. 

TLF: 902 70 186

Uranus har sambruk med skolen og bruker de samme garderobene og rommene som skolen. Vi har vårt eget AKS rom som vi bruker til morgenåpning og på ettermiddagen.

AKS har et stort uteområde uten gjerder, så vi bruker mye tid på å lære barn hvor de "usynlige grensene" er.
Vi bruker lekeplassen utenfor Uranus, kunstgressbanen og lille skolegård.

Ansatte på 2.trinn URANUS

Baseleder: Suzana

Assistent: Olivia

Assistent: Kine

Assistent: Jonas

Assistent: Andrine

Assistent: Aina

Assistent: Maria

Lærlingene: Malamatenia og Ayan. 

Ukeplaner 2.trinn