4.trinn SOLA

Inngang til Sola og skogen rundt.

4.trinn holder til i 2.etasje på Nybygget, inngang bak. 

TLF: 900 87 939

Sola har sambruk med skolen og bruker de samme garderobene og rommene som skolen. Morgenåpning for 4.trinn er på 3.trinn sitt AKS rom(Tumlerommet). 

AKS har et stort uteområde uten gjerder, så vi bruker mye tid på å lære barn hvor de "usynlige grensene" er.
Vi bruker lekeplassen ved Saturn, kunstgressbanen og lille skolegård. 4.trinn har et eget skogsområde som heter Galaksen hvor bare de får lov til å være.