Hovedseksjon

4.trinn SOLA

Inngang til Sola og skogen rundt.

Sola 4.trinn holder til ved nybygget. 

TLF: 991 02 132

Aktivitetsskolens innhold 
For 4. trinn (Sola) 
4. trinnselevene holder til på Sola, også kjent som oppe Nybygget. Den første tiden blir brukt til å gjøre elevene kjent med personalet, de andre jevnaldrende, de viktigste reglene og de “usynlige” utegrensene våre.  
Når skolen starter har 4. trinnselevene morgenåpning på Sola fra kl. 7.30 til skolestart, elevene stiller da opp foran Nybygget og lærerne overtar.  Ved skoleslutt overtar vi barna i klasserommene, de blir krysset inn av Aks personalet og får beskjeder for dagen. Aks serverer mat to ganger i uken, da spiser vi i kantina, de dagene det er matpakke spiser vi i klasserommene  
I ferier er vi på Sola, åpningstidene våre 7.30-17. Barna krysser seg inn på basen når de kommer om morgenen og krysser seg ut når de blir hentet/går hjem. Oppmøte i ferier varierer mellom kl.9 og kl.10 avhengig av tur. Vi er alltid tilbake på basen senest kl. 15!  
Vi har en enkel matservering basedagene Aks har heldagsåpent, det vil si at barna må ha med nok mat for hele dagen de andre dagene, ikke glem drikkeflaske! Påmelding til ferier skjer elektronisk via Forms, dere får tilsendt linken og den vil stå på ukeplanen. I forkant av hver ferie legger vi ut et program på nettsidene hvor det står oppmøtetid, hva de skal ha med seg og hvilke aktiviteter/turer de skal på. 
 
Sola har 3 hovedsatsingsområder:  

 1.  Fri lek og trivsel med fokus på å skape gode og trygge opplevelser som kan fremme elevens sosiale ferdigheter.  
 2. Læringsstøttende aktiviteter. Vi ønsker at dere foresatte skal oppleve at barnet deres gjør og lærer mye spennende på Månen! Vårt fokus er at elevene skal lære ved å gjøre, og det de gjør skal være GØY!  
 3. Foreldresamarbeid.  
   
  Husk å krysse ut når barnet går hjem eller blir hentet! 
  Sola har ”ha-med-dag” på fredager. Men husk at alt barna tar med seg er på eget ansvar. Elektroniske leker og spillkonsoll skal ligge igjen hjemme. Våpenlignende leker er ikke tillatt.  
  Siste fredag i måneden feirer vi alle som har hatt bursdagen den måned med is. 
  Når dere foresatte er tilstede på Aktivitetsskolen, er dere selv ansvarlig for deres eget barn.  
  Dette for å sikre at barnet har tilsyn hele tiden. 
  Skolen har tilsyn i skolegården fra kl.8.15 til 8.30 mandag, tirsdag og fredag og fra 8.45 til 9 på onsdag og torsdag! Det vil si at elever som kommer før dette tidspunkt og velger å ikke krysse seg inn på Aks er i skolegården uten tilsyn. 
  Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. husk innesko! Aks stenger kl.17

 
Endringer kan forekomme i tråd med Covid-19 tiltak! 

Ansatte på 4.trinn SOLA

Baseleder: Jannicke 

Assistent: Marcus

Assistent: Samiya

Assistent: Thore

Assistent: Patrik

Assistent: Rebecca

Assistent: Emma