Siste nytt

bilde 2

Her kommer infobrev og viktig informasjon til foresatte på Lambertseter AKS. 

Nyheter

COVID - 19 info: Lambertseter skole følger FHI sin trafikklysmodell og vi er nå i gul sone. Det vil si at vi på AKS får lov til å være trinnvis ute og inne. Vi velger allikevel å være kohortvis inne og trinnvis ute.