Hovedseksjon

FAU

FAU ved Lambertseter skole ønsker å bidra gjennom tett samarbeid mellom foreldrene, skolen og elevene for å støtte opp om det gode arbeidet som skolen gjør i å opprettholde og videreutvikle et skolemiljø hvor trygghet, trivsel og læring er i fokus.

FAU skal være et nyttig instrument og en god samarbeidsplattform for elevene, skolen og foreldrene.
Arbeidet FAU gjør er fokusert på elevenes trygghet, trivsel og læring.
Utvikling av et velfungerende FAU er avhengig av samarbeid, involvering, engasjement og tillit mellom foreldrene, skolen og elevene.

FAU har en trafikkgruppe som arbeider med å sikre en trygg skolevei for barna og en omdømmegruppe som bidrar til å bygge et godt omdømme for skolen. Ved behov vil FAU opprette prosjektgrupper som arbeider med konkreter saker relatert til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

For mer info om hvordan FAU jobber kan du kontakte FAU leder: Lena Johansen  lambertseterfau@gmail.com.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU