4.trinn MÅNEN

AKS rom for 3.trinn, innvendig.

3.trinn holder til på NEPTUN

TLF: 991 02 132

Månen har sambruk med skolen og bruker de samme garderobene og rommene som skolen. Vi har vårt eget AKS rom(Tumlerommet) som vi bruker til morgenåpning og på ettermiddagen.

AKS har et stort uteområde uten gjerder, så vi bruker mye tid på å lære barn hvor de "usynlige grensene" er.
Vi bruker lekeplassen ved Saturn, kunstgressbanen og lille skolegård.

Ansatte på 4.trinn Månen

Baseleder: Jannicke
Assistent: Marcus
Assistent: Marie

Assistent: Hanna

Assistent: Christoffer

Assistent: Piruntha

Assistent: Joachim

Assistent: Emil