4.trinn MÅNEN

AKS rom for 3.trinn, innvendig.

4.trinn holder til på Månen

TLF: 991 02 132

4. trinnselevene holder til på Månen, også kjent som Tumlerummet. Den første tiden blir brukt til å gjøre elevene kjent med personalet, de andre jevnaldrende, de viktigste reglene og de “usynlige” utegrensene våre.

Når skolen starter har 4. trinnselevene morgenåpning på Månen sammen med 2. trinn fra kl. 7.30 til skolestart, elevene stiller da opp i skolegården og lærerne overtar. Ved skoleslutt kommer barna til Månen, de blir krysset inn av Aks personalet og får beskjeder for dagen. Aks serverer mat to ganger i uken, da spiser vi i kantina, de andre dagene er det matpakke, vi serverer frukt og vi spiser vi på Månen.

I ferier er vi på Månen sammen med 3. trinn, åpningstidene våre 7.30-17. Barna krysser seg inn på basen når de kommer om morgenen og krysser seg ut når de blir hentet/går hjem. Oppmøte i ferier varierer mellom kl.9 og kl.10 avhengig av tur. Vi er alltid tilbake på basen senest kl. 15!

Vi har en enkel matservering basedagene Aks har heldagsåpent, det vil si at barna må ha med nok mat for hele dagen de andre dagene, ikke glem drikkeflaske! Påmelding til ferier skjer elektronisk via forms, dere får tilsendt linken og den vil stå på ukeplanen. I forkant av hver ferie legger vi ut et program på nettsidene hvor det står oppmøtetid, hva de skal ha med seg og hvilke aktiviteter/turer de skal på.

 

Månen har 3 hovedsatsingsområder:

  • Fri lek og trivsel med fokus på å skape gode og trygge opplevelser som kan fremme elevens sosiale ferdigheter.
  • Læringsstøttende aktiviteter. Vi ønsker at dere foresatte skal oppleve at barnet deres gjør og lærer mye spennende på Månen! Vårt fokus er at elevene skal lære ved å gjøre, og det de gjør skal være GØY!
  • Foreldresamarbeid.

 

Husk å krysse ut når barnet går hjem eller blir hentet!

Månen har ”ha-med-dag” på fredager. Men husk at alt barna tar med seg er på eget ansvar. Elektroniske leker og spillkonsoll skal ligge igjen hjemme. Våpenlignende leker er ikke tillatt.

Siste fredag i måneden feirer vi alle som har hatt bursdagen den måned med is.

Når dere foresatte er tilstede på Aktivitetsskolen, er dere selv ansvarlig for deres eget barn.

Dette for å sikre at barnet har tilsyn hele tiden.

Skolen har tilsyn i skolegården fra kl.8.15 til 8.30 mandag, tirsdag og fredag og fra 8.45 til 9 på onsdag og torsdag! Det vil si at elever som kommer før dette tidspunkt og velger å ikke krysse seg inn på Aks er i skolegården uten tilsyn.

De voksne som jobber på Sola og Månen har en rulleringsordning hvor de jobber en til to uker på en avdeling, så bytter de til den andre. Unntaket er Marie som er fast på Månen og Oda og Iselin som er fast på Sola.

Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. husk innesko! Vi sammenslår 3. og 4. trinn senest kl. 16.30. Da går Sola barna over til Månen og avslutter dagen der.