Hovedseksjon

3.trinn MÅNEN

AKS rom for 3.trinn, innvendig.

3.trinn holder til på Månen

TLF: 90270186

 

Aktivitetsskolens innhold 

For 3. trinn (Månen) 

3. trinnselevene starter dagen med morgenåpning på Månen og avslutter dagen på Månen, også kjent som gamle Tumlerommet.  Den første tiden blir brukt til å gjøre elevene kjent med personalet, de andre jevnaldrende, de viktigste reglene og de “usynlige” utegrensene våre.  

I ferier er vi på Månen, åpningstidene våre 7.30-17. Barna krysser seg inn på basen når de kommer om morgenen og krysser seg ut når de blir hentet/går hjem. Oppmøte i ferier varierer mellom kl.9 og kl.10 avhengig av tur. Vi er alltid tilbake på basen senest kl. 15!  

Vi har en enkel matservering basedagene Aks har heldagsåpent, det vil si at barna må ha med nok mat for hele dagen de andre dagene, ikke glem drikkeflaske! Påmelding til ferier skjer elektronisk via Forms, dere får tilsendt linken og den vil stå på ukeplanen. I forkant av hver ferie legger vi ut et program på nettsidene hvor det står oppmøtetid, hva de skal ha med seg og hvilke aktiviteter/turer de skal på. 

Når skolen starter har 3. trinnselevene morgenåpning på Månen fra kl. 7.30 til skolestart kl. 8.30/9, elevene stiller da opp i skolegården og lærerne overtar. Ved skoleslutt overtar vi barna i klasserommene, de blir krysset inn av Aks personalet og får beskjeder for dagen. Aks serverer mat to ganger i uken, da spiser vi i kantina på skolen. De dagene det er matpakke spiser vi i klasserommene. Vi ønsker at barna skal bli flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt tøy skal henge på plassen. Fint om dere foresatte kommer innom jevnlig og sjekker plassene. 

 

Månen har 3 hovedsatsingsområder:  

  1. Fri lek og trivsel med fokus på å skape gode og trygge opplevelser som kan fremme elevens sosiale ferdigheter.  
  2. Læringsstøttende aktiviteter. Vi ønsker at dere foresatte skal oppleve at barnet deres gjør og lærer mye spennende på Månen! Vårt fokus er at elevene skal lære ved å gjøre, og det de gjør skal være GØY!  
  3. Foreldresamarbeid.  
 
 

 Husk å krysse ut når barnet går hjem eller blir hentet! 

 Ting det kan være lurt å vite: 

Månen har ”ha-med-dag” på fredager. Men husk at alt barna tar med seg er på eget ansvar. Elektroniske leker og spillkonsoll skal ligge igjen hjemme. Våpenlignende leker er ikke tillatt. 

Siste fredag i måneden feirer vi alle som har hatt bursdagen den måned med is. 

Når dere foresatte er tilstede på Aktivitetsskolen, er dere selv ansvarlig for deres eget barn.  

Dette for å sikre at barnet har tilsyn hele tiden. 

Skolen har tilsyn i skolegården fra kl.8.15 til 8.30 mandag, tirsdag og fredag og fra 8.45 til 9 på onsdag og torsdag! Det vil si at elever som kommer før dette tidspunkt og velger å ikke krysse seg inn på Aks er i skolegården uten tilsyn. 

Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. husk innesko! Aks stenger kl.17. 

Endringer kan forekomme i tråd med Covid-19 tiltak! 

Ansatte på 3.trinn Månen

Baseleder: Jannicke

Assistent: Iselin

Assistent: Abdiqani
Assistent: Besjana

Assistent: Maria

Assistent: Andrea