Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

På Lambertseter skole jobber Ruth Helen Syvertsen og Cathrin Saxegaard By som helsesøstre.

 

Helsesøster Kaja Smiseth har sluttet å jobbe som helsesøster ved Lambertseter skole. Det begynner en ny helsesøster 14. september, hun heter Ruth-Eline Syvertsen. Hun skal være tilstede fredager frem til jul, og har ansvar for 1.-7. trinn. Etter jul skal hun være på Lambertseter skole 4 dager i uken.

 Helsesøster med hovedansvar for 1.-7. trinn: Ruth-Eline Syvertsen

 Email: Ruth-Eline.syvertsen@bns.oslo.kommune.no

 Tilstede fredager frem til jul kl 8.30-15.00

 Telefon:23167629

 

Helsesøster med ansvar for 8.-10.trinn: Cathrin Saxegaard By

 Email: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no

 Tilstede tirsdager kl 8.30-13.3 og onsdager kl 8.30-15.30

 

Telefon: 23167629

Skolehelsetjenestens oppgaver: 

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.

Vi deltar i møter med sosiallærer og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester. 

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenesten skal bidra med:

  • Fremme helse og trivsel
  • Å gi elever kunnskap om fysisk og psykisk helse
  • Forebygge problemer og helseskader
  • Gi elever hjelp og støtte til å mestre utfordringer
  • Forebygge smittsomme sykdommer ved hjelp av vaksinering
Drawing of a city