Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

På Lambertseter skole jobber Kaja P. Smiseth og Cathrin Saxegaard By som helsesøstre.

Helsesøster er til stede på skolen:

Mandag–fredag kl. 08.15–15.00

Tirsdag kl. 08.15–1330

E-post til helsesøster:

1.–7.trinn: kaja.smiseth@bns.oslo.kommune.no
8.–10.trinn: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23 16 76 29

Skolehelsetjenestens oppgaver: 

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.

Vi deltar i møter med sosiallærer og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester. 

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenesten skal bidra med:

  • Fremme helse og trivsel
  • Å gi elever kunnskap om fysisk og psykisk helse
  • Forebygge problemer og helseskader
  • Gi elever hjelp og støtte til å mestre utfordringer
  • Forebygge smittsomme sykdommer ved hjelp av vaksinering
Drawing of a city