Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

helse

 

Skolehelsetjenestens faste program:

1.trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov. Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.

2.trinn: DTP - IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3.trinn: Måling av høyde og vekt. Helseveiledning i grupper/undervisning i klasse.

5. eller 6.trinn: Samtale i grupper om pubertet.

6.trinn: MMR - vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7.trinn: HPV - vaksine dose 1 og dose 2 (Humant Papillomavirus).

1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Samtale i grupper/undervisning i klasse i samarbeid med skolens

lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø,

mobbing, kosthold, livsstil.

8.trinn: Måling av høyde og vekt. Helsesamtale.

9.trinn: Samtale i grupper/undervisning i klasse med tema seksualitet, rus og grensesetting.

10.trinn: DTP - IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

8.-10. trinn: Helseveiledning og eventuelle samtalegrupper i samarbeid med skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser.

 

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

 

 

Kontaktinformasjon

1.-6. trinn: Lone Wollan Øyen
lone.oyen@bns.oslo.kommune.no      
Telefon: 23167629 / 94013838
Tilstede:                                                                        Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30-15.30
Tirsdag: kl. 08:30-13:30

 

7.-10. trinn:  Ruth-Eline Syvertsen
ruth-eline.syvertsen@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23167629 / 48067724
Tilstede:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.30-14.00
Tirsdag: 08.30-13.30

 
Postadresse:
Oslo Kommune Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten
Lambertseter skole
Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

 

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.
Slik gjør du:
-Logg deg inn på helsenorge.no
-Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
-Klikk på helsekontakter
-Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
-Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten