Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

På Lambertseter skole jobber det 2 helsesykepleiere. .

Helsesykepleier med hovedansvar for 8-10. trinn er Ruth-Eline Syvertsen
Helsesykepleier med hovedansvar for 1.-6.-trinn er Lone Wollan Øyen.

Se informasjon til høyre for kontaktinformasjon og tilstedeværelse.

 

Skolehelsetjenestens oppgaver: 

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.

Vi deltar i møter med sosiallærer og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester. 

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenesten skal bidra med:

  • Fremme helse og trivsel
  • Å gi elever kunnskap om fysisk og psykisk helse
  • Forebygge problemer og helseskader
  • Gi elever hjelp og støtte til å mestre utfordringer
  • Forebygge smittsomme sykdommer ved hjelp av vaksinering

Kontaktinformasjon

7-10. trinn:  Ruth-Eline Syvertsen
Mail: Ruth-Eline.syvertsen@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23167629 / 48067724
Tilstede:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.30-14.00
Tirsdag: 8.30-13.30
1.-6. trinn: Lone Wollan Øyen
Mail: lone.oyen@bns.oslo.kommune.no      
Telefon: 23167629 / 94013838
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 8.30-15.30
Tirsdag: kl. 08:30-13:30
Postadresse:
Oslo Kommune Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten
Lambertseter skole
Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

LEK - tilbud til barn med overvekt

LEK - livskvalitet - endring - kostohold er bydelens tilbud til barn med overvekt og deres familier. Nytt i år er at det gjennomføres i samarbeid med Best Helse. Opplegget starter etter høstferien og er hver torsdag fram til sommeren, barn og voksne deltar sammen. Opplegget er gratis.

Under finner du informasjon om tilbudet.

 

TACO - samtalegruppe for barn

«Taco står for tanker – ansvar – chille – omsorg. Tacogrupper er samtalegrupper for barn og ungdom som har foreldre med psykiske vansker/rusproblemer. Se brosjyre under:»

 

Vaksinekort

Helsesykepleier skal ikke lenger skrive ut vaksinekort. Se  vedlagte infoskriv under.