Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

På Lambertseter skole jobber Ruth-Eline Syvertsen og Cathrin Saxegaard By som helsesykepleiere.

 

Helsesykepleier med hovedansvar for 1.-7. trinn: Ruth-Eline Syvertsen

Email: Ruth-Eline.syvertsen@bns.oslo.kommune.no

Tilstede mandag, onsdag og torsdag kl 8.30-15.30, tirsdag kl 8.30-13.30.

Telefon: 23 16 76 29

 

Helsesykepleier med hovedansvar for 8.-10.trinn: Cathrin Saxegaard By

Email: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no

Tilstede tirsdag kl 8.30-13.30, onsdag kl 8.30-15.30

Telefon: 23 16 76 29

 

Skolehelsetjenestens oppgaver: 

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.

Vi deltar i møter med sosiallærer og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester. 

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenesten skal bidra med:
  • Fremme helse og trivsel
  • Å gi elever kunnskap om fysisk og psykisk helse
  • Forebygge problemer og helseskader
  • Gi elever hjelp og støtte til å mestre utfordringer
  • Forebygge smittsomme sykdommer ved hjelp av vaksinering
Vaksinekort

Helsesykepleier skal ikke lenger skrive ut vaksinekort. Se  vedlagte infoskriv under.

Vaksinekort