Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.

Vi deltar i møter med sosiallærer og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester. På Lambertseter skole jobber Kaja P. Smiseth og Cathrin Saxegaard By som helsesøstre.

 

Helsesøster er til stede på skolen:

Mandag - fredag: 08:15 - 15:00

Tirsdag: 08:15 - 13:30

E-post til helsesøster:

1. - 7.trinn kaja.smiseth@bns.oslo.kommune.no

8. - 10.trinn cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no

Telefon: 23 16 76 29

 

Skolehelsetjenesten skal bidra med:

  • Fremme helse og trivsel
  • Å gi elever kunnskap om fysisk og psykisk helse
  • Forebygge problemer og helseskader
  • Gi elever hjelp og støtte til å mestre utfordringer
  • Forebygge smittsomme sykdommer ved hjelp av vaksinering
Drawing of a city