Hovedseksjon

Politikontakt

politi

Politiets viktigste oppgave i skolen er forebyggende arbeid. Politiet besøker klassene og tar opp tema knyttet til nettvett og rusmidler.