Informasjon for skolestartere

Jente i klasserom

På Lambertseter skole er det bestemt at det ikke skal arrangeres besøksdag/førskoledag for nye 1.klassinger denne våren, på grunn av situasjonen rundt Covid-19. Skolen  følger nøye med på rådene fra Folkeinstituttet og etaten for å gi elevene en best mulig skolestart.

Vi har laget et digitalt foreldremøte med Inspektør Ingse Eckhoff og sosiallærer Camilla Sillerud Howel med informasjon om skolestart og skolehverdagen her på Lambertseter skole som erstatning for det planlagte foreldremøtet. Det er også informasjon om AKS ved AKS-leder Inger Bore.

 

Skolen starter mandag 20.august. Alle høstens første klasser møter i Atriet kl.12.00.

 Program for første skoledag:

            Velkommen v/rektor

            Klassene ropes opp.  Foresatte følger med elevene til klasserommet

            Elevene blir kjent med kontaktlæreren og klasserommet

Det blir et kort informasjonsmøte for foresatte på Ibsen (2.etg i skolens  hovedbygg)

            Skoledagen avsluttes kl.13.45 for elevene.                                         

 NB! Det er ikke AKS for 1.trinn denne dagen.

AKS vil informere om gratis kjernetid for alle elever på 1. og 2. trinn. Se vedlegg.

I slutten av uke 26 vil skolen sende ut klasseliste til alle foresatte i post.

 IPAD:

På Lambertseter skole har vi 1:1 iPad. Elevene får utdelt dette i løpet av de første skoleukene. iPad vil sammen med andre læringsverktøy gi oss gode muligheter til å variere undervisningsmetodene og understøtte ulike læringsstrategier. Bruk av iPad gir større muligheter for å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Elevene får mulighet til å bli mer aktive og bidrar mer inn i egen læring, både gjennom samarbeid, kameratvurdering og refleksjon rundt egen læring. I læringsøktene brukes iPadene til læring, refleksjon og produksjon. Med det menes at elevene selv skaper og produserer arbeider ved hjelp av typiske «produksjonsapplikasjoner». I tillegg brukes også andre pedagogiske applikasjoner som styrker elevenes læring og gir øvelse og variasjon.

 

Vi på Lambertseter skole gleder oss til å bli kjent med foretatte og elever som skal starte på skolen til høsten. Har dere spørsmål kan dere kontakte skole.

Camilla.sillerud.howel@ude.oslo.kommune.no

Ingse.retterholt.eckhoff@ude.oslo.kommune.no

Inger.bore@ude.oslo.kommune.no