Informasjon for skolestartere

Elev som leser

Siden vi nå er i en spesiell situasjon grunnet Covid19, blir det  ikke vanlig innskriving fysisk på skolen dette året. Med de råd og regler som gjelder for smittevern kan ikke skolene gjennomføre fysiske samlinger med foreldre

Vi håper at smittesituasjonen endrer seg slik at vi kan gjennomføre besøksdager i mars-april der barna besøker skolen enten sammen med barnehagen eller med foresatte. Vi håper også at vi får arrangert førskoledager i mai-juni og et foreldremøte

Vi laget et digitalt foreldremøte vår 2020 med Inspektør Ingse Eckhoff og sosiallærer Camilla Sillerud Howel med informasjon om skolestart 2020 og skolehverdagen her på Lambertseter skole. Den er det mulig å ta en titt på.  Det er også informasjon om AKS ved AKS-leder Inger Bore.Du finner den som egen lenke under fanen "skolestartere 1. trinn"

 Skolåret 2021/2022 starter mandag 17.august. 

Vi på Lambertseter skole gleder oss til å bli kjent med forestatte og elever som skal starte på skolen til høsten. Har dere spørsmål kan dere kontakte skole.

Camilla.sillerud.howel@ude.oslo.kommune.no (sosiallærer)

anne.helene.fimland@ude.oslo.kommune.no@ude.oslo.kommune.no (leder 1.-4. trinn)

Inger.bore@ude.oslo.kommune.no (leder AKS)

Slik jobber vi på 1. trinn

Under finner du lenker til informasjon om hvordan vi jobber med elevene på 1. trinn. 

Stenbråtenmodellen - lese- og skriveopplæring