Redusert plass på Lambertseter AKS

NYTT FRA SKOELÅRET 2017/2018:
Vedtak:


Driftsstyret opprettholder tidligere vedtak om at opptil 20% av plassene i AKS kan være
halv plass på følgende premisser:
a. Foresatte kan søke om reduksjon til halv plass to ganger pr skoleår med frist 01.05 for
høstsemesteret med oppstart 01.08 og frist 01.11 for vårsemesteret 01.01.
b. Halv dags plassene prioriteres som følger:
1. prioritet - Elever på 4.trinn
2. prioritet - Elever på 3.trinn
3. prioritet - Elever på 2.trinn
4. prioritet - Elever på 1.trinn