Hovedseksjon

Nettvett

Lambertseter skole er en IKT skole med mye bruk av digitale hjelpemidler. Fra og med skoleåret 2009/10 gjennomføres et nettvett prosjekt på 4. – 10. trinn. Nettvettarbeidet er basert et digitalt verktøy tilpasset hvert trinn med utgangspunkt i det digitale arbeidet som foregår i opplæringen på trinnet.