Ledelse og ansatte

Kontaktinformasjon

 

Lambertseter skole

Besøksadresse: Langbølgen.22
Postadresse: 1155 Oslo
Telefon: 23 16 76 20
Faks: 23 16 76 46
Epost: lambertseter@ude.oslo.kommune.no

 

Ledelse

Rektor
Knut Christian Hellesø - Knutsen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: Knut.Chr.Helleso-Knutsen@ude.oslo.kommune.no


Assisterende rektor - leder for 6.-7.trinn
Anne Roland
Tlf: 23 16 76 20
E-post: anne.roland@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør - leder for 8.-10.trinn
Ylva Kjendsli Mikkelsen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: ylva.kjendsli.mikkelsen@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør - leder for 1.-5.trinn
Anne Marie Billkvam
Tlf: 23 16 76 20
E-post: anne.marie.billkvam@ude.oslo.kommune.no

  

Leder for Aktivitetsskolen
Inger Bore
Tlf: 99 28 51 60
E-post: inger.bore@ude.oslo.kommune.no

 

Administrasjonsleder
Hans Wilhelm Storrøsten
Tlf: 23 16 76 20
E-post:hans.wilhelm.storrosten@ude.oslo.kommune.no

 

 

Administrasjon  

Rådgiver
Trygve Herefoss
Tlf: 23 16 76 20
E-post: trygve1102@osloskolen.no

 

Sosiallærer - 1.-6.trinn
Vigdis Ersvik
E-post: vigdis.ersvik@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer - 7.-10.trinn
Bente Yndesdal
E-post: bente.yndesdal@ude.oslo.kommune.no

 

Kontor
Janne Jensen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: janne.jensen@ude.oslo.kommune.no

 

Kontor
Lise Lotte Nordstrøm
E-post: Lise.Lotte.Nordstrom@ude.oslo.kommune.no

 

Økonomi
Siw Pettersen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: siw.pettersen@ude.oslo.kommune.no

 

Vaktmester
Rune Paulsen
E-post: runep2102@osloskolen.no

 

Mediatek
Kjell Salvigsen
E-post: kjell2302@osloskolen.no

 

Helsesøster 1. - 7.trinn
Kaja Smiseth
E-post: kaja.smiseth@bns.oslo.kommune.no

 

Helsesøster 8. - 10.trinn
Cathrin Saxegaard By
E-post: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no

 

 

 

For e-post - trykk på navnet.

   

Kine

Tønnesen 1A 23 16 76 34
Nina Eiddal 1B 23 16 76 34
Tanya Bondarenko 1C 23 16 76 34
       
       
Mads Horn 2A 23 16 76 35
Anne Helene Fimland 2B 23 16 76 35
Erik Baltzersen 2C 23 16 76 35

 

Kirsti

 

Kent

 

Bayan

 Lindstrøm

 

Floseth

 

Abdullahi

 3A

 

3B

 

3C

23 16 76 36

 

23 16 76 36

 

23 16 76 36

       
Silje Kingell 4A 23 16 76 37
Trude Simonsen 4B 23 16 76 37
Ann Kristin Alseth 4C 23 16 76 37

 

     
       
Sigurd Iversen 5A 23 16 76 38
Aune Noralf 5B 23 16 76 38
Katrine Storm 5C 23 16 76 38
       
       
Sigrun Egeland 6A 23 16 76 39
Annette Egeland 6B 23 16 76 39
Nina   Godin  6C 23 16 76 39
       
       
Carina Diesen 7A 23 16 76 40
Mona Dreyer Bille 7B 23 16 76 40
       
       
Eirik Jacobsen   8A 23 16 76 42
Kristin Dahl Haugan 8B 23 16 76 42
       
       
Tom Erik Falck-Ytter 9A 23 16 76 41
Gro Beate Wennevold 9B 23 16 76 41
       
       
Mads Prøven 10A 23 16 76 43
Linda Røren 10B 23 16 76 43
       
       
Trygve Herefoss Rådgiver 23 16 76 42
       
       
       
       
Kilden 2 - 4 trinn      
Saddiqa Nasira Kilden 23 16 76 44
Hilde Solum Kilden 23 16 76 44
       
Kilden 5 - 10 trinn      
Heidi Vold Kilden 23 16 76 44
Preben Sandvik Kilden 23 16 76 44
Line-Mari Løvik Heidel Kilden 23 16 76 44
Svanhild Sandmo Kilden  23 16 76 44
       
       
Faglærere      
Kirsten Gulbrandsen Faglærer  23 16 76 40
Mona Sabel Mat og Helse 23 16 76 43
Birgit Olsen Faglærer 23 16 76 43
Dag Helge Rognlien Faglærer musikk 23 16 76 20
Anita Reed Faglærer 23 16 76 36
Hege Unnerud Faglærer 23 16 76 38
Pål Hallgrim Fokstuen Nordstjerna 23 16 76 44
Kate Helen Gustavsen Nordstjerna 23 16 76 44
Lindsey Kresz Nordstjerna 23 16 76 44
Espen Andre Rogne Faglærer 23 16 76 38
Saddiqa Nasira Faglærer  
Linda Engebretsen Faglærer  23 16 76 34
Mohammed Farah Morsmålslærer  
Carl-Martin Nymark Faglærer 23 16 76 42
Kari Sand Faglærer 23 16 76 43
Irene Lasanta Ebbesen Faglærer 23 16 76 41
Mona Dreyer Bille Faglærer 23 16 76 40
Anders Bille Faglærer 23 16 76 40
Tom Erik Falck-Ytter Faglærer 23 16 76 41
       
Aktivitetsskolen      
Inger Bore Leder akt.skolen 99 28 51 60
Jannicke Rindal Nestleder Baseleder Sola og Månen 90 27 01 86
Suzana Belcovski Baseleder Saturn og Uranus 90 08 79 39
Grete Karlsen Baseleder Nordstjerna 91 80 22 86
       
Andre      
Laila Sælen Amundsen Assistent 23 16 76 39
Baboucarr Nyang Assistent Nordstjerna 23 16 76 20