Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Kontaktinformasjon til skolen

Ledelse

Rektor

Bitten Koch
Tlf: 23 16 76 20
E-post: bitten.koch@osloskolen.no

Assisterende rektor og leder for 5.–7. trinn


Ingse Retterholt Eckhoff
Tlf: 23 16 76 20 
E-post: ingse.retterholt.eckhoff@osloskolen.no

Undervisningsinspektør – leder for 3.–4. trinn

Anne Marie Billkvam.jpg

Anne Marie Billkvam 
Tlf: 23 16 76 20
E-post: anne.marie.billkvam@osloskolen.no

Undervisningsinspektør – leder for 1.–2. trinn

Sosialpedagogisk rådgiver 1.–2. trinn

Camilla Elisabeth Sillerud-Howell (1).jpg
Camilla Sillerud-Howell

Tlf: 23 16 76 20
E-post: camilla.sillerud-howell@osloskolen.no

Avdelingsleder for 8.-10. trinn

Trygve Herefoss (2).jpg

Trygve Herefoss
Tlf: 23 16 76 20
E-post: trygve1102@osloskolen.no

Leder for Aktivitetsskolen og Nordstjerna

Inger Olsen Bore (1).jpg
Inger Bore
Tlf: 99 28 51 60
E-post: inger.bore@osloskolen.no

Administrasjon 

Kontor


Kine Marie Bore
E-post: Kine.Marie.Bore@osloskolen.no
Tlf: 23 16 76 20


Lise Lotte Nordstrøm
E-post: lise.lotte.nordstrom@osloskolen.no

IKT-ansvarlig


Eirik Jakobsen
E-post: eirik.jakobsen@osloskolen.no
Tlf: 23 16 76 20 / 94 02 39 24

 

Økonomi


Siw Pettersen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: siw.pettersen@osloskolen.no

Vaktmester


Bjørn Øyen 
Tlf: 45 72 91 98

E-post: bjoea010@osloskolen.no

Sosialpedagogiske rådgivere

 

Sosialpedagogisk rådgiver 1.–2. trinn

Camilla Elisabeth Sillerud-Howell (1).jpg
Camilla Sillerud-Howell
E-post: camilla.sillerud-howell@osloskolen.no

Sosialpedagogisk rådgiver 3.–4. trinn

Tina Elisabeth Tian Hvidsand.jpg

Tina Elisabeth Tian Hvidsand

E-post: tina.hvidsand@osloskolen.no

Sosialpedagogisk rådgiver 5.–7. trinn

Nina Marie Tandberg (1).jpg
Nina Marie Tandberg
Tlf: 23 16 76 20
E-post: nina.marie.tandberg@osloskolen.no

Sosialpedagogisk rådgiver 8.–10. trinn


Bente Yndesdal
E-post: bente.yndesdal@osloskolen.no

Andre ansatte

Mediatek


Kjell Salvigsen
E-post: kjell.salvigsen@osloskolen.no

Helsesykepleier 1.–6. trinn


Lone Wollan Øyen
E-post: lone.oyen@bns.oslo.kommune.no

Helsesykepleier 7.–10. trinn


Ruth-Eline Syvertsen
E-post: Ruth-Eline.syvertsen@bns.oslo.kommune.no

Miljøterapeut 5.-7 trinn

Rebekka Heimdal Jonsgård
E-post: rebekka.jonsgard@osloskolen.no

Miljøarbeider/rådgiver 7.–10. trinn


Rune Kjernsmo 
E-post: rune.kjernsmo@osloskolen.no

 3. trinn

Faglærere

Faglærere 1. - 4. trinn

Hilde Solum
Tetyana Bondarenko

Faglærere 5. - 7. trinn

Dag Helge Rognlien

Faglærere ungdomstrinn

Dag Helge Rognlien 
Kent Floseth

 

AKS

Leder for Aktivitetsskolen

Inger Bore

Baseledere

Jannicke C. Rindal
Suzana Belcovski

Andre ansatte

Marius Andersen
Line Adele Andresen
Yonatan Araya
Iselin Sterner Bjørkli
Kine Bore
Marcus Anthony Calvert
Jay Domingos
Hege Hansen
Annikken Høilo
Martine Ihlen
Brinda Indrakumar
Kine Ingebretsen
Hilde Marie Johanson
Linda Kihle
Christina Emilie Klouman
Khonaw Mahmood
Tone Rydjord
Oda Martine Strandsveen
Besjana Zeqiri