Ledelse og ansatte

Lambertseter skole

Besøksadresse: Langbølgen.22
Postadresse: 1155 Oslo
Telefon: 23 16 76 20
Faks: 23 16 76 46
Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Ledelse

Rektor

Bitten Koch
Tlf: 23 16 76 20
E-post: bitten.koch@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor og leder for 8.–10.trinn

Ylva Kjendsli Mikkelsen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: ylva.kjendsli.mikkelsen@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør -  leder for 4.–7. trinn

Anne Marie Billkvam
Tlf: 23 16 76 20
E-post: anne.marie.billkvam@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør  - leder for 1.–3. trinn

Ingse Retterholt Eckhoff
Tlf: 23 16 76 20 
E-post: ingse.retterholt.eckhoff@ude.oslo.kommune.no

Leder for Aktivitetsskolen og Nordstjerna 

Inger Bore
Tlf: 99 28 51 60
E-post: inger.bore@ude.oslo.kommune.no

Administrasjon  

Rådgiver

Trygve Herefoss
Tlf: 23 16 76 20
E-post: trygve1102@osloskolen.no

Sosiallærer 1.–5. trinn

Camilla Sillerud-Howell
E-post: camilla.sillerud.howell@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 6.–10. trinn

Bente Yndesdal
E-post: bente.yndesdal@ude.oslo.kommune.no

Kontor

Kine Marie Bore                                                                                                                                                               

E-post: Kine.Marie.Bore@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 23 16 76 20

Kontor

Lise Lotte Nordstrøm
E-post: lise.lotte.nordstrom@ude.oslo.kommune.no

Økonomi

Siw Pettersen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: siw.pettersen@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Ole Anfinsen (vikar for Rune Paulsen)
E-post: olana027@osloskolen.no

Mediatek

Kjell Salvigsen
E-post: kjell.salvigsen@osloskolen.no

Helsesøster 7.–10.trinn

Ruth-Eline Syvertsen
E-post: Ruth-Eline.syvertsen@bns.oslo.kommune.no

Helsesøster 1.–6. trinn

Lone Wollan Øyen
E-post: lone.oyen@bns.oslo.kommune.no

1. trinn

1A
Kine Tønnesen                                                                                                                                                               

Ida Marie Quy

1B
Nina Eiddal
Gina Norheim Svendsen

1C
Magdalena Teresa Kurcon-Trzpis
Vilde Øye Småkasin

AKS

Leder for Aktivitetsskolen

Inger Bore

Baseledere

Jannicke C. Rindal

Suzana Belcovski

Andre ansatte
Marius Andersen
Line Adele Andresen
Yonatan Araya

Jawad El Bakali

Hanna Benfaddoul

Iselin Sterner Bjørkli
Eirik Berg Bjørsom

Kine Bore
Maria T. Bredby
Christoffer Bø

Silje Bonden
Marcus Anthony Calvert

Natalie Devold
Jay Domingos
Hege Hansen

Joachim Lunde Hermansen
Annikken Høilo

Ingvild Høymer

Martine Ihlen

Brinda Indrakumar

Kine Ingebretsen
Rikke Jansson
Hilde Marie Johanson
Linda Kihle

Christina Emilie Klouman
Khonaw Mahmood
Emil Norderhaug
Olivia Melanie Orning

Emil Friis Ruud

Tone Rydjord
Anders Stenslie

Oda Martine Strandsveen

Stine Sundet

Ida Thomasrud
Sina Ulvestad
Besjana Zeqiri