Ledelse og ansatte

Lambertseter skole

Besøksadresse: Langbølgen.22
Postadresse: 1155 Oslo
Telefon: 23 16 76 20
Faks: 23 16 76 46
Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Ledelse

Rektor

Bitten Koch
Tlf: 23 16 76 20
E-post: bitten.koch@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor og leder for 8.–10.trinn

Ylva Kjendsli Mikkelsen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: ylva.kjendsli.mikkelsen@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør -  leder for 4.–7. trinn

Anne Marie Billkvam
Tlf: 23 16 76 20
E-post: anne.marie.billkvam@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør  - leder for 1.–3. trinn og Kilden

Ingse Retterholt Eckhoff
Tlf: 23 16 76 20 
E-post: ingse.retterholt.eckhoff@ude.oslo.kommune.no

Leder for Aktivitetsskolen og Nordstjerna 

Inger Bore
Tlf: 99 28 51 60
E-post: inger.bore@ude.oslo.kommune.no

Administrasjon  

Rådgiver

Trygve Herefoss
Tlf: 23 16 76 20
E-post: trygve1102@osloskolen.no

Sosiallærer 1.–5. trinn

Camilla Sillerud-Howell
E-post: camilla.sillerud.howell@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 6.–10. trinn

Bente Yndesdal
E-post: bente.yndesdal@ude.oslo.kommune.no

Kontor

Janne Jensen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: janne.jensen@ude.oslo.kommune.no

Kontor

Lise Lotte Nordstrøm
E-post: lise.lotte.nordstrom@ude.oslo.kommune.no

Økonomi

Siw Pettersen
Tlf: 23 16 76 20
E-post: siw.pettersen@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Rune Paulsen
E-post: rune.paulsen@osloskolen.no

Mediatek

Kjell Salvigsen
E-post: kjell.salvigsen@osloskolen.no

Helsesøster 1.–7.trinn

Ruth-Eline Syvertsen
E-post: Ruth-Eline.syvertsen@bns.oslo.kommune.no

Helsesøster 8.–10. trinn

Cathrin Saxegaard By
E-post: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no