Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Permisjonsreglement - her finner du reglement for søknad om permisjon

Søknadsskjema - Det er nå laget et digitalt skjema for søknad om permisjon fra undervisningen. Foresatte logger inn i skjemaet via ID-porten og bruker Bank Id, Min Id, Buy Pass eller Commfides for å identifisere seg.