Hovedseksjon

Skolemelk

Melkebestilling

På Lambertseter skole har elevene mulighet til å abonnere på melk som deles ut på skolen. Foresatte bestiller selv via lenken Skolelyst.no. Der finner du også informasjon om pris og produkter det er mulig å bestille. 
Skolen har kun ansvar for å dele ut melk. Hvis du har spørsmål om abonnementet på skolemelk, tar du kontakt med Skolelyst.no

Infprmasjon skolemelk fra Skolelyst.no