Hilsen fra ny rektor ved Lambertseter skole

Lambertseter Skole

Fra torsdag 24.05. har jeg stillingen rektor ved skolen og ser frem til å bli kjent med elever, lærere og foresatte. Jeg har arbeidet i 25 år i osloskolen, hvor fem har vært assisterende rektor og åtte rektor.

Førsteinntrykket av Lambertseter er svært positivt. Jeg gleder meg til å bli en del av den veletablerte skolen og lokalmiljøet, hvor Lambertseter skole skal være en lærende, forutsigbar og trygg skole for alle.

Med vennlig hilsen

Bitten Koch

Rektor