Hovedseksjon

Innsats for andre

DE
Innsats for andre på alle ungdomstrinn har i år blant annet vært med på Demensaksjonen. Demensaksjonen, som har blitt arrangert siden år 2000, er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige informasjons- og innsamlingskampanje hvor man setter fokus på demens og samler inn penger til demensforskning og lokale demensaktiviteter.
Elevene som har Innsats for andre samlet inn totalt kroner 11.194,- til Demensaksjonen. Fantastisk innsats!
 
Elevene på 10. trinn har også bidratt med verdifull innsats under årets TV-aksjon.
 

De siste ukene har elevene i innsats for andre på 9. trinn vært frivillige i ulike idrettsorganisasjoner, primært som hjelpetrenere i barneidretten.

 

Fremover mot jul står et nytt prosjekt for tur for elevene på ungdomstrinnet. I samarbeid med stiftelsen "Sykehusbarn" skal de samle inn julegaver til barn som grunnet alvorlig sykdom er på sykehus. Dette vil de jobbe med frem mot jul.