Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart 20.08!

Solsikker

Første skoledag 20. august: 

1. trinn møter sammen med foresatte i atriet kl.12.00. 
2.–7. trinn møter i skolegården til barnetrinnet kl. 9.00.
Skoledagen avsluttes kl. 11.35. 

8. trinn møter i skolegården til ungdomstrinnet kl. 9.30. 
9.–10.trinn møter i skolegården til ungdomstrinnet kl. 9.00.  
Skoledagen avsluttes kl.11.15.