En litt grønnere 17. maifeiring

17. mai tog Karl Johan.

Det er foreldrene i fjerde klasse som arrangerer 17. mai på Lambertseter skolen hvert år. 17. mai komiteen  er inspirert av barn og unges engasjement rundt klima og miljø, og har derfor valgt en litt grønnere linje for årets feiring. Dette viser vi ved å redusere plastforsøplingen på vårt 17 mai arrangement ved å fornye premieringen ved barnas leker.

Vi har nok alle merket at barna våre engasjerer seg rundt miljø og klima, kanskje mer enn oss voksne. Det er barna som passer på at vi voksne kildesorterer hjemme, kjefter på oss når vi «bommer» på søppelkassa ute. De minner oss om all plasten som havner i sjøen og deretter i magen på fugl og fisk. Barna våre er til og med villige til å gå til streik for et bedre klima.

Dette ansvaret og engasjementet for miljøet som barna viser, har inspirert oss i 17 mai komiteen. Vi ønsker å bidra til å bygge oppunder disse gode holdningene og vise at vi voksne også bryr oss om kloden som våre barn skal overta etter oss. Dette vil vi vise gjennom å redusere plastforsøplingen på vårt 17 mai arrangement.

Hva blir årets premier? Tidligere praksis har vært at foreldrene i fjerde trinn har samlet inn gratis strøartikler fra arbeidsgivere, butikker og næringsdrivende som premier. Disse strøartiklene er ofte både vært laget og emballert i plast. Emballasjen havner i søppelkassene rundt på skoleområdet, og kvaliteten og nytteverdien på strøartiklene gjør at disse erfaringsmessig også havner raskt i søpla hjemme.

For å få gode premier, har vi vært i kontakt med lokale aktører for å høre om de vil støtte opp om initiativet. Responsen har vært positiv og vi har så langt fått fine premier fra Lambertseter senter, Symra kino og Lambertseter svømmeklubb. Premiene er alt fra forskjellige gavekort og bonger som barna kan veksle inn på Lambertseter senter og svømmehallen, fotballer fra OBOS-ligaen og gratisbilletter på kinoen.

Vi er i dialog med flere lokale aktører for å få flere nyttige premier, så vi er ganske overbevist om at «premiebordet» vil få flere små og store premier.

Gjennomføring av leker og premieutdeling Man må som tidligere kjøpe lekebonger med enten 5 klipp for kr 50,- eller 11 klipp for kr 100,- Etter hver utførte lek markeres det på bongen av ansvarlig på lekeposten at lek er utført. Når barnet har gjennomført 5 leker kan han/hun gå til en egen premiestasjon og velge seg en premie.

Her kan de velge om de ønsker ansiktsmaling eller premier som ligger fremme på premiebordet. Eller de kan ta sjansen og trekke en hemmelig premie ut av en «hatt» og vinne alt fra fotballer, kinobilletter, gavekort/bonger som man kan bruke på Lambertseter senter eller i svømmehallen.

Vi oppfordrer alle til å følge Facebooksiden vår. Her vil vi legge ut mer informasjon om premier, støttespillere og annen praktisk informasjon i forbindelse med feiringen på skolen.

Oppfordring til foreldrene Vi vet at folk mener så mangt om miljø. Blant dere som leser dette håper vi at forslaget vil bli godt mottatt. Noen vil nok mene at vi ikke har et miljøproblem, mens andre igjen mener at «dette får andre rydde opp i». Uansett hvilken mening man har om miljø, kan vel alle være enige om at det ikke vil være negativt for miljøet å kutte ned på plastforsøplingen. Alle kan bidra i det små til å redusere plastforsøplingen. Dette lille miljøbidraget fra alle barn og foresatte ved Lambertseter skole håper vi derfor blir godt mottatt.

Benytt tiden frem mot 17 mai til snakke med barna om konsekvensene av bruk og kast, og at dette tiltaket vil redusere mengden plastsøppel etter 17 mai feiringen vår. Vi er ganske sikre på at barna vil forstå dette dersom man får positiv input fra oss voksne. Vær med og bygg opp de gode holdningen og vis at du som voksen også bryr deg.

Med vennlig hilsen 17. mai komiteen ved Lambertseter skole