Oppdaterte smittevernveiledere for barneskole og ungdomsskole

Illustrasjon

Felles for alle veilederne er at det er tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir lettere å definere hvem som må i karantene. 

Det nye rådet om å holde to meter avstand til andre gjelder i første omgang til 12. april, og gjelder uansett ikke for barnehager og skoler. 

Barneskole

Blant de viktigste endringene i veilederen for barneskole er:

 • Halvere antall kontakter på rødt nivå. 
  På gult nivå kan hele klasser og grupper være samlet. På rødt nivå anbefales det at antall kontakter i løpet av en uke halveres.
 • Et eget kapittel om SFO/AKS.                                                                                                                                

  Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7

 

Ungdomsskole

Blant de viktigste endringene i veilederen for ungdomsskole er:

 • Halvere antall kontakter på rødt nivå.
  På gult nivå kan hele klasser og grupper være samlet. På rødt nivå anbefales det at antall kontakter i løpet av en uke halveres.
 • Råd om bruk av munnbind.
  Elever og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet, men det anbefales ikke å bruke munnbind i klasserommet.

Veileder om smittevern for ungdomsskole