Velkommen til innskriving for neste års 1. klassinger

Barn som løper i skolegård

Lambertseter skole ønsker velkommen til innskriving  for foresatte og barn født i 2014 mandag 9. desember fra kl. 17.00-18.30. Det vil også være mulig å skrive inn barn onsdag 11.12 fra 09.00-11.00.

Skriftlig invitasjon til de som tilhører Lambertseter skolekrets kommer i post i slutten av november.