Velkommen som skolestarter høst 2021

bilde 3

På Lambertseter skole vil barna deres møte dedikerte, høyt utdannede lærere som gleder seg til bli kjent med deres barn. Skolen har et leseverksted, uteskole, flotte uteområder og et helhetlig og godt AKS-tilbud.I begynneropplæringen i lesing og skriving bruker vi Stenbråtenmetoden. Vi er en digital skole der alle elevene har iPad 1:1. iPad’en brukes som er verktøy på lik linje med andre læringsverktøy som papir og blyant.

Vil du lese mer om skolehverdagen på Lambertseter i 1. klasse, finner du informasjon om det her.  

Skolen har også en Facebookside der det jevnlig legges ut informasjon om skolen aktiviteter.