Trafikksikkerhet på skoleveien – et felles ansvar

Animert bil

Nå er mørketiden her, og med dette kan det være enda vanskeligere å se barn som ferdes til og fra skolen.  Vi ber derfor om at alle foresatte viser ekstra stor oppmerksomhet når de ferdes med bil i nærheten av skolen og oppfordrer samtidig til at barn og voksne er flinke til å bruke refleks. 

Sammen gjør vi jobben for å trygge skoleveien.