Test og karantene ungdomstrinnet

Illustrasjon

Oppdatert 16. august om innreisekarantene

Gå til

Smittekarantene
Innreisekarantene
Til dere som gjennomførte massetesten i vår

Smittekarantene

Fra 16. august kan hurtigtesting erstatte smittekarantene for barn under 18 år. Det betyr at så snart et negativt prøvesvar foreligger, kan elevene komme tilbake til skolen uten større opphold i undervisningen. Les mer om dette i Helsedirektoratets veileder. 

Retningslinjer om ikke å møte på skolen med symptomer, og å teste seg ved mistanke om koronasmitte, gjelder fortsatt. 

I løpet av uke 33 skal Osloskolens testteam kunne rykke ut til skoler med ungdomstrinn og gjennomføre testing lokalt på skolen i løpet av få timer. Det er bydelens smittevernteam som bestemmer hvilke skoler testteamet skal teste på. På den måten skal teamet raskt kunne teste nærkontaktene og minimere konsekvensene av et eventuelt smitteutbrudd.

Slik tester nærkontakter seg ut av karantene

Skulle en smittesituasjon oppstå på din skole, vil bydelens smittevernteam ta kontakt med dere og i samarbeid med skolene fastslå nærkontakter og hvem som skal testes. Osloskolens testteam vil også informeres, og vil stille med ressurser og alt nødvendig utstyr til å gjennomføre testingen på testdagen.

Selve testen gjøres av erfarne testveiledere, og resultatet er klart 15-30 minutter etter avsluttet test. Ved negativt resultat er nærkontakten ute av karantene og kan fortsette dagen. 

For å opprettholde fritaket fra karantene må eleven selv teste seg på nytt etter 3 og 5 dager. Dette kan gjøre ved hurtigtest eller PCR-test. For informasjon og oversikt over teststasjoner viser vi til Oslo kommunes nettsider.

Skulle resultatet være positivt, meldes dette til bydelens smittevernteam av testveilederne og de etablerte restriksjonene gjelder som før. Den positive skal ta på seg munnbind og gå hjem i karantene. De vil da følges opp videre av Helseetaten og smittesporing vil vurdere evt. nye nærkontakter som må testes.

Informasjon til foresatte

For elever under 16 år må foresatte informeres om mulig testing på forhånd - for å eventuelt å reservere sitt barn mot testing. Vi anbefaler at dere gjør dette ved å sende denne lenken til foresatte, og presisere at skriftlig svar kreves for reservasjon: https://aktuelt.osloskolen.no/massetesting-i-osloskolen/informasjon-til-foresatte/til-foresatte/

Forberedelse for eventuell testing

For å kunne nå ambisjonen om testing i løpet av noen timer, vil det være til stor hjelp om dere på skolen har gjort noen nødvendige forberedelser på forhånd. Dette innebærer i korte trekk at skolen har:

  1. En oversikt over nærkontakter, isolert hensiktsmessig plass. Elevene bør holdes i klasserommet og ikke flyttes eller omgås andre til testen er gjennomført (for eksempel ved bruk av klassekart). Definisjon av nærkontakter finnes her, i de fleste tilfeller vil hele klassen testes ved smitteutbrudd.
  2. Testetiketter. Skriv ut de nødvendige detaljene om de som skal testes på etiketter, slik beskrevet under «Koronakontaktens forberedelser på testdagen» i rutinebeskrivelsen.
  3. Analyserom. Sett av et passende rom til analyse av testene. Dette rommet kan av hensyn til personvernet ikke ha innsyn og må være av hensiktsmessig størrelse. Er hele klassen satt i karantene kan også dette rommet benyttes. For ytterligere detaljer se denne oversikten.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge 

Barn under 18 år må i innreisekarantene kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. 

Les mer om innreisekarantene hos FHI.

Til dere som gjennomførte massetesten i vår

Denne våren og sommeren har Utdanningsetaten i samarbeid med Helseetaten gjennomført massetesting for korona av elever og ansatte ved samtlige videregående skoler og et antall ungdomsskoler i Oslo. Dette ble primært gjennomført med veiledet testing på skolene, men også gjennom selvtester som de eldre elevene og ansatte kunne ta med seg hjem. Ved jevnlig testing kunne vi oppdage skjult smitte, og hindre større utbrudd, slik at skolene kunne være åpne.

Nå som vi har passert sommeren er smitte- og vaksinasjonssituasjonen i Oslo en annen. Ved oppstart av dette skoleåret endrer vi derfor metode. Vi skal ikke lenger teste jevnlig. Prosjektet vil fremover fylle en beredskapsrolle, for raskt å kunne teste ved skoler der smitteutbrudd oppstår. Testaktiviteten vil avhenge av smittesituasjonen i Oslo, og vurderes fortløpende i samarbeid med Helseetaten.

Smitte- og testutstyr fra vår 2021

For dere som gjennomførte massetesting denne våren, vil mange av dere ha smitte- og testutstyr liggende på skolen. Det er hensiktsmessig at dere har dette utstyret liggende på et tilgjengelig sted, i tilfelle vi må starte opp igjen testingen på kort varsel. Dere vil få beskjed i slutten av september om hva dere skal gjøre med det utstyret som eventuelt er til overs.

Vi vil gjerne minne dere som ikke har registrert gjenværende utstyrslager ved deres skole om å gjøre det snarest ved å følge denne lenken: Registrering av gjenværende utstyr i forbindelse med massetestingen.

Som dere forstår, er det fortsatt noe usikkerhet rundt hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Vi kommer tilbake så snart vi har mer informasjon.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål på coronainfo.uda@osloskolen.no