Test og karantene på barnetrinnet

koronavirus

Smittekarantene

Elever på barnetrinnet som er definert som nærkontakter, kan teste seg ved drop-in på feberpoliklinikker eller kommunale testsentre. 

  • Hvis en elev på skolen er smittet, skal nærkontakter testes raskest mulig, helst på dag 1.
  • Det er de foresatte som skal følge eleven til drop-in på en feberklinikk eller kommunal teststasjon. Testen foregår med en hurtigtest.
  • Eleven er i karantene inntil testsvar foreligger. Ved hurtigtest tar det kort tid å få svar.
  • Er testen negativ, trenger elever ikke gå i smittekarantene.
  • Deretter tester eleven seg på enten dag 3, 4 eller 5. Så lenge testen er negativ, slipper eleven karantene. Det skjer også på på drop-in eller ved å bestille time på en teststasjon.

Les mer om testing og definisjonen av nærkontakter i Helsedirektoratets veileder.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge 

Barn under 18 år må i innreisekarantene kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. 

Les mer om innreisekarantene hos FHI.