Steinaldertema på  2. trinn

Steinalderby 1

2 .trinn har i en 3-ukers-periode før påsken jobbet med steinalderen. Elevene har vært ivrige, og kan nå veldig mye om steinalderen. De har jobbet med å lage en modell til et forslag til en steinalderpark. Dette ble en kreativ prosess med naturmaterialer, papp, papir, saks og lim. De har også jobbet kreativt inne på Ipadene sine på Book Creator med informasjonsbrosjyre og menyforslag til steinalderparken.

Steinalder 2
Steinalder 3