Sommerhilsen

Lambertseter Skole

Første skoledag etter ferien er mandag 20.08.

Med vennlig hilsen alle ansatte på  Lambertseter skole