Lambertsetermodellen

Barn på huskestativ

Dette innebærer at alle ansatte har spesiell fokus mot  positiv elevatferd, positiv forsterkning og et godt arbeidsmiljø for elever med tydelige og støttende voksne. Hovedområder for arbeidet er robuste klasserom, tilpasset opplæring, Vurdering For Læring og et trygt og godt skolemiljø.

 

Klikk her for mer informasjon