Julemessa 2019 - resultat

Julemessa 2019

Kr. 213432 kroner til inntekt for Barnekreftforeningen ble samlet inn på julemessa og ved loddsalg i forkant. Vi takker alle, både elever, lærere og foresatte, som har bidratt til dette.