Lambertseter skole ønsker alle velkommen til et nytt skoleår.

Personalet Lmabertseter skole 2019

Oppstart nytt skoleår er mandag 19. august 2019

2.-7. klasse og 9. og 10. klasse møter kontaktlærerne i skolegården kl 09.00.

1. klasse møter i skolegården kl. 12.00

8. klasse møter i atriet kl. 09.30.

 

Velkommen til Lambertseter skole 2019-2020!

Skolen vår er Norges første drabantbyskole, etablert i 1953, og har deretter vært et stødig landemerke i området, noe vi er svært stolte av. Årstallet er nå 2019, samfunnet er endret, menneskene er endret, og Lambertseter skal delta aktivt i elevenes utvikling for å bli dugende mennesker i egen fremtid. Et av leddene i utviklingen er innført læringsbrett (IPAD) 1:1, fra 1.-9., hvor vi er svært entusiastiske for mulighetene digitale verktøy gir for best mulig innlæring og tilpasset undervisning.

 

Vi skal ha trykk på læring og påbegynne innføring av Fagfornyelsen, som er gjeldende lærerplaner fra høst 2020. Arbeidet med problemløsende matematikk fortsetter, det samme gjør Vurdering for læring (VFL). Koding kommer inn som eget fag på barnetrinnet og vi har gleden av å tilby valgfag på 6. og 7. trinn. Skolehagen skal igjen opp å gå, hvor den vil bli benyttet til dyrking av grønnsaker, planter for bier og humler, innsektshotell m.m. involvert i fag.

Livsmestring blir innført som fag hvor eleven skal reflektere og øve på utfordringer og gleder i eget liv. Dette en videreutvikling av Lambertstermodellen og vi vil samtidig benytte Mitt Valg som metodestøtte. Elevens stemme er NB! og elevdemokratiet skal styrkes, hvor aktiviteten til elevrådet blir særlig viktig. Vi fortsetter med Trivselsledere i friminutt, som er et inkluderende og konkret sosialt tiltak ledet av elever.

Samarbeid med foresatte, FAU og SMU skal fortsette og utvikles.

 

Generell oversikt skoleåret 2019-2020:

  1. trinn. Deles i tre grupper med to lærere i hver gruppe. To lærere er en del av tidlig innsats og skal gi elevene den best opplæringen i lesing-skriving og regning, slik at de blir godt rustet til videre skolegang.

2.-3.trinn: Vil kjøre en lærer pr. klasse med god bruk av skoleassistent for å støtte elever med ulike behov.

1.-4. trinn vil ha en egen leseressurslærer for å styrke leseferdighetene.

4.-5. trinn: Skal ha firedeling i basisfag.

6.-7. trinn: Skal ha firedeling i basisfagene. Får tilbud om valgfag. Bl.a. tysk, fransk, spansk, engelsk, sal og scene, fysisk aktivitet og helse.

8.-10. trinn: Får tilbud om språklige fordypningsfag: fransk, tysk, spansk, engelsk fordypning, og valgfag. Fra 9. trinn blir det særlig fokus på videregående skole med besøk til vgs. og i 10. refleksjon og informasjon om programfag på vgs. Hva skal jeg bli? Hva skal jeg velge?

AKS: Fortsetter sitt gode arbeid med læringsstøttende aktiviteter, og vil øke samarbeidet med skolen. AKS vil ikke prioritere bruk av læringsbrett, i og med elevene benytter læringsbrett i undervisningen.

Nordstjerna: Vår integrerte gruppe for elever med spesielle behov skal videreutvikles, også med bruk av digitale metoder.

 

Ansatte i Team Lambertseter er delt inn i trinn, fagseksjoner, IKT-ressursgruppe, spes. ped. ressurslærere, storteamledere, trinnkoordinatorer, sosiallærere, solide skoleassistenter, kontoret, vaktmester, mediateket og renholdere. Vi skal sammen med elevrådet og foresatte arbeide for utvikling og gjennomføring på Lambertseter.  

Fortsett å følge oss på hjemmesiden og på facebook!

Hilsen alle ansatte på Lambertseter Skole