Generell smittevernsinformasjon fra skolestart, høst 2020

Coronavirus

Generell smittevernsinformasjon fra skolestart, høst 2020

Det er veldig viktig vi passer på å holde en meters avstand, noe vi forstår kan være vanskelig i lek og når dere er sammen med klassevenner, men alle må gjøre sitt beste.

 

Vi kan ikke samle hele skolen i Atriet første skoledag, før vi går til klassene, men dere må møte i skolegården utenfor klasserommet. Der vil kontaktlærer og skoleassistenter møte klassen og følge dere inn.

 

Foresatte kan ikke følge inn i skolegården. Det blir for mange mennesker med elever og foresatte inne i skolegården

 

Trinnene/kohortene vil fortsette med områder dere skal oppholde dere i, når det er friminutt.

 

Vi må fortsatt vaske pulten hver dag

 

Vi må vaske hender!

 

Ikke byttelåne skolesaker og annet, men ha eget utstyr. I fag som Kunst og håndverk, mat og helse og musikk, hvor flere klasser benytter samme rom, må vi vaske utstyret før og etter bruk.

 

Renholderne vasker ekstra mye og ekstra nøye. Vi må hjelpe til med å holde det ryddig, slik at det blir lettere å holde rent.

 

Hverdagen vår kan bli varierende mellom gult nivå og rødt nivå, men det er det byrådet og regjeringen som avgjør hvilket nivå vi skal forholde oss til. Blir det endringer i nivå, vil vi sende melding til hjemmene med skolemelding og legge ut på hjemmesiden.

                                                                                  

 

Videre i skrivet er oppdatering av tiltak for smittevern fra Utdanningsdirektoratet, den 12.08.2020. Vi er samtidig sikre på at det vil bli mange meldinger til hjemmene angående smittevernsprosedyrer.

 

Gleder oss til å se dere alle sammen!

 

Mvh

 

Bitten Koch, rektor og Lambertseter skole

 

 

1. Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av klasser.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.
Se oppdaterte smittevernveiledere

2.  Om smittesituasjonen

Nye studier om barn og unges rolle i smittespredning av covid-19 viser at de fleste som er syke, smitter ingen eller veldig få andre. Det er sjelden barn smitter andre barn, og smitte fra barn til voksen forekommer først og fremst innen samme husholdning. Ungdom smitter andre i større grad enn barn.

I Sverige, der barnehager og grunnskolen har vært åpen i hele utbruddsperioden, er det ikke påvist at lærere og pedagoger har høyere risiko for koronasmitte enn andre yrkesgrupper.

Det er rapportert enkelte utbrudd i både barnehager og skoler fra flere land, og vi forventer at det vil komme smitte i barnehager og skoler fremover. Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet. Barnehage- og skoleeiere må ha planer for overgang til rødt tiltaksnivå dersom det blir nødvendig.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.Skoleeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredskapsplan til skoleeiere.