Vi markerer verdensdagen for Psykisk Helse 10. oktober

Barn på huskestativ

Lambertseter skole markerer verdensdagen for psykisk helse som er 10. oktober. Årets tema er "Gi Tid".  
Kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Sosiallærerne og elevrådsstyret kommer til å møte voksne med kaffe og barna med frukt før skolestart. Klassene kommer til å markere dagen med ulike aktiviteter i løpet av uke 41.

Her kan du lese mer om markeringen.