17. mai på Lambertseter skole

Norske flagget

Morgenprogram:

 

Kl. 08.00         Flagget heises.
Kl. 09.30         Oppmøte i store skolegård.

                        Koret synger.
Kl. 09.45        Hilsen fra skolen ved rektor Bitten Koch.

                         Tale for dagen ved elevrådsleder.     
Kl. 10.00         Opptelling av elever.
Kl. 10.15         Avmarsj.
Kl. 10.26         T-bane fra Munkelia stasjon.
Kl. 10.50         Avmarsj fra Jernbanetorget til Akershus Festning.

Skolen går som nr. 79 i toget.                                  

 

Viktig informasjon om toget:

Lambertseter skole har oppløsningssted ved Nobels Fredssenter (oppløsningsplass 2) og vil være der ca. kl. 12 (se eget kart lengre ned på siden). Vennligst ikke ta ut elevene fra toget før oppløsningsstedet.

 

Det er ingen felles retur tilbake til skolen, og elevene må derfor hentes av foresatte. Elevene må ikke tas med før ansvarlig voksen har krysset av på klasselisten!

Ungdomstrinnselevene må krysse seg av på lista før de forlater toget.

Det kan være lurt å ikke drikke for mye om morgenen, da det er få muligheter med toaletter underveis. Vi tipser også om at elevene ikke bør gå i helt nye sko som ikke er ”gått inn”.

 

Vi vil presisere følgende fra "retningslinjer for barnetoget":

” Det er bare elever og de som følger med som ledsagere som har anledning til å delta. Andre voksne (og tidligere elever) kan derfor ikke slutte seg til toget underveis. Toget er BARNETOG og ikke borgertog.

Alle elever bør bære norske flagg. Det er forbudt å ta med noen form for  fyrverkerigjenstander, støyinstrumenter, plakater og spraybokser.

           

Ettermiddagsarrangement

Kl. 15.00         Familiearrangement på skolen ved 4.trinn foreldrekontakter.

Salg av pølser, hamburgere (også halal), brus, kaffe, te, bakverk.

Morsomme leker, samt lotteri.

Kl 17.00          Arrangementet avsluttes.

Velkommen til hyggelig samvær med barn og voksne på Lambertseter skole!

 

Bildet viser hvor Lambertseter skole har oppløsningssted. Oppløsningsplass 2.