Regler og retningslinjer skriftlig eksamen

08.30: Oppmøte. Eleven setter seg på anvist plass.

 • Mobiltelefoner slås av og leveres inn sammen med sekk/veske.
 • 09.00: Oppstart eksamen. Innlogging og nedlastning av oppgaver.
 • Eksamen varer i 5 timer + 15 min i tillegg for levering av prøvesvar. 1 time ekstra til dem som har fått innvilget utvidet tid (frist søknad om dette er 1. april).
 • Hvis eleven kommer på skolen etter 10.00 eksamensdagen får de ikke mulighet til å ta eksamen.
 • Ingen elever kan forlate eksamenslokalet før etter kl. 10.00.
 • Eleven skal sitte på anvist plass under hele eksamen.  Det blir jevnlig mulighet for luftepauser.
 • Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt enhver form for kommunikasjon, som prat, internett, telefon og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
 • Noen digitale hjelpemidler er tillatt.
 • Det skal være stille og rolig i eksamenslokalet under eksamen.
 • Når en elev er ferdig med arbeidet og ønsker å levere besvarelsen, gir han/hun tegn til en inspektør, som sender prøven elektronisk / kontrollerer papirene, samt skriver ut en kvittering og papirkopi av prøven.
 • Eleven blir sittende på plassen sin til han/hun får lov til å gå. Eleven forlater rommet og korridoren når de er ferdige med eksamen.
 • Elevene skal ikke forstyrre eller hindre gjennomføringen av eksamen. Hvis en elev bryter reglementet, kan han/hun etter en advarsel, bli bortvist fra eksamenslokalet. Bortvisning avgjøres av rektor.
 • Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed på telefon 23167620 før 8.30 på eksamensdagen. Gyldig fravær krever at skolen får legeattest innen 3 dager etter eksamen