Regler og retningslinjer skriftlig eksamen

  • Eksamen varer i 5 timer + 15 min i tillegg for levering av prøvesvar. 1 time ekstra til dem som har fått innvilget utvidet tid.
  • Hvis eleven kommer på skolen etter 10.00 eksamensdagen får de ikke mulighet til å ta eksamen.
  • Eleven kan ikke forlate plassen uten lov. Det blir jevnlig mulighet for luftepauser.
  • Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt enhver form for kommunikasjon, som prat, internett, telefon og andre verktøy som tillater kommunikasjon
  • Det skal være stille og rolig i eksamenslokalet under eksamen.
  • Eleven blir sittende på plassen sin til han/hun får lov til å gå. Eleven forlater rommet og korridoren når de er ferdige med ekamen.
  • Elevene skal ikke forstyrre eller hindre gjennomføringen av eksamen. Hvis en elev bryter reglementet, kan han/hun etter en advarsel, bli bortvist fra eksamenslokalet. Bortvisning avgjøres av rektor.
  • Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed på telefon 23167620 før 8.30 på eksamensdagen. Gyldig fravær krever legeattest.