Hovedseksjon

Eksamen og standpunkt 2021

Bilde av penn og papir

Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige eksamen våren 2020. Muntlig eksamen avvikles som vanlig. 

Mer informasjon om dette finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/gjennomforing-av-muntlig-eksamen-varen-2021/

Informasjon om reglement rundt gjennomføring av muntlig eksamen finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/muntlig-eksamen/

Informasjon om standpunktvurdering finner du her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/