Early years

Tidlig Innsats Early Years (TIEY) er en organiseringsform på småskoletrinnet som sikrer tilpasset opplæring, ivaretar de fem grunnleggende ferdighetene og veileder hver enkelt elev i lese- og skriveutviklingen.

 

Innsatsen sikrer at elevene får utfordringer på sitt nivå og tilpasser opplæringen slik at elevene når kompetansemålene.

 

TIEY er en modell med fire "byggesteiner" der alle er like viktige i elevens utvikling:

  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom som er spesielt innredet for dette programmet
  • Tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet leseutvikling
  • Foreldredeltakelse
  • Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere